Projektbeskrivning

Det är möjligt att manipulera fotoreaktivitet hos molekyler antingen med kemiska förändringar, förändringar i miljön eller genom att klä potentialytorna med skräddarsydda elektromagnetiska fält. Genom studier av kvantelektrodynamik för atomer i kaviteter är det välkänt att en optisk resonator kan modifiera den spontana fotoemissionen via kvantisering av strålningsfältet. Sådana effekter har studerats ingående inom atomfysik och kvantoptik, men nyligen har man upptäckt att det är möjligt att utnyttja dem för att kontrollera kemiska reaktioner. Upptäckten öppnar upp för nya möjligheter att designa fotokatalysatorer.

Inom projektet studeras möjligheten att kontrollera dynamik i exciterade tillstånd hos molekyler i optiska kaviteter samt utveckling av nya simuleringsmetoder för att på ett korrekt sätt hantera kopplade ensembler av molekyler.

Arbetsuppgifter

Den valda kandidaten kommer att utveckla en metod för dynamiska simuleringar av ett kopplat mångmolekylsystem in en optisk kavitet och använda metoden för att undersöka tänkbara tillämpningar vilket innefattar användningen av kvantkemiska metoder för exciterade tillstånd och integrering med lämplig teknik för behandling av kärndynamik. Kandidaten kommer att implementera metoden i mjukvara.

En annan del av projektet involverar tillämpning av de utvecklade metoderna på specifika molekylära system. Målsättningen är att identifiera ett kavitetsbaserat schema för fotokatalys som möjliggör för oss att påverka dissociativa reaktionsvägar hos molekyler med miljörelevans.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

 

Ref.nr SU FV-0400-19

Sista ansökningsdag: 2018-03-10

Fullständig information finns här.