Projektbeskrivning

Forskargruppen i teorin för kvantmateria inom avdelningen för Kondenserad Materia och Kvantoptik vid Fysikum, Stockholms universitet, söker två postdoktorer för arbete inom tredimensionella topologiska faser. För närvarande består forskargruppen av åtta tillsvidareanställda medarbetare, åtta postdoktorer och elva doktorander. Forskningen omfattar studier av olika typer av kvantmateria, både sådan som direkt kan observeras i material och sådan som kan skapas artificiellt, såsom ultrakalla gaser eller vissa kvantoptiska tillstånd. Forskningen angriper problem med vitt skilda metoder som spänner från numeriska och symboliska datorberäkningar till analytiska beräkningar i kvantfältteori som använder avancerade begrepp från geometri och topologi.

Postdoktorn kommer arbeta som del av den forskargrupp som leds av Maria Hermanns. Forskningen fokuseras kring bland annat topologiskt ordnade system (exempelvis kvantspinnvätskor) samt kvantsammanflätning i topologiska faser.

Arbetsuppgifter

Den valda kandidaten kommer att arbeta med att undersöka olika system inom området starkt korrelerade materiefaser och/eller topologiskt ordnade materiefaser med hjälp av analytiska och/eller numeriska metoder. Hen förväntas kunna arbeta både självständigt och i samarbete med andra gruppmedlemmar, samt delta i handledningen av doktorander.

 

Ref.nr SU FV-3626-19

Sista ansökningsdag: 2019-12-13

Fullständig information finns här.