Projektbeskrivning

Kreativ forskning inom området teori för kvantmateria i den forskargrupp som leds av professor Emil J. Bergholtz.

Arbetsuppgifter

Postdoktorn förväntas att bedriva inspirerande forskning inom kvantmateria.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Kvalificerade sökande har en doktorsexamen i teoretisk fysik med inriktning mot teoretisk kondenserad materia, högenergifysik, matematisk fysik eller liknande.

Den valda kandidaten väljs baserat på dokumenterad kunskap inom teori för topologisk kvantmateria. Kunskap om och erfarenhet av analytiska beräkningar är ett krav, likaså utmärkt förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska. Skicklighet inom programmering är meriterande. Vi ser även att kvalificerade sökande har ett starkt personligt engagemang samt förmåga att samarbeta med andra.

Sökande uppmanas att till ansökan bifoga dokument som styrker kvalifikationer och meriter, dvs. kunskap, förmågor och erfarenhet relevanta för ansökan. Rekommendationsbrev och intervjuer kommer att användas för att bedöma den sökandes kvalifikationer.

 

Ref.nr SU FV-4027-19

Sista ansökningsdag: 2020-01-15

Fullständig information finns här.