Projektbeskrivning

Vi söker efter en medarbetare för att bedriva grundforskning inom teoretisk-, fenomenologisk- eller observationell fysik med inriktning på axioner inom astrofysik och kosmologi. Ett speciellt fokus är axioner som mörk materia.

Den anställda kommer att dra nytta av den livliga tvärvetenskapliga forskningsmiljön inom axionsfysik vid Stockholms universitet. Primär finansiering ges av bidraget ”Detecting Axion Dark Matter In The Sky And In The Lab” (https://axiondm.fysik.su.se) från Swedish Science Foundation. Fakultetsmedlemmar som är involverade i detta program inkluderar: David Marsh, Hiranya Peiris, Alexander Balatsky, Stefano Bonetti, Jan Conrad, Ariel Goobar, Jon Gudmundsson, Tim Linden, Igor Pikovski och Frank Wilzcek, samt flera postdoktorer och doktorander.

Den anställda kommer att arbeta inom Oskar Klein-centret för kosmopartikelfysik (OKC, www.okc.albanova.se) i Stockholm, en dynamisk vetenskaplig miljö som omfattar mer än hundra forskare som arbetar med teori och experiment inom astronomi, astrofysik och partikelfysik, vid Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan. Forskningen fokuseras kring områdena mörk materia, mörk energi, transienta fenomen, astrofysik från kosmiska budbärare, bildande av kosmiska strukturer samt relaterad partikelfysik. Postdoktoren är också välkomna att delta i vetenskapliga program vid det nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita.

Arbetsuppgifter

Den anställda kommer att bedriva grundforskning för att bestämma kosmologiska och astrofysikaliska signaler från axioner och axion-lika partiklar. Beroende på den rekryterade medarbetarens intressen så kan detta inbegripa fenomenologi, dataanalys, eller teoretisk fysik. Den anställda förväntas bidra till forskningsprojekt, skriva ihop forskningsresultat för publicering, samarbeta effektivt med lokala och internationella partners, och presentera resultat på internationella konferenser. Dagliga sysslor kan inkludera teoretiska beräkningar, numeriska simuleringar, eller arbete med observationell data.

 

Ref.nr SU FV-3695-21

Sista ansökningsdag: 2021-12-08

Fullständig information finns här.