Fysikum är en av de större institutionerna vid Stockholms universitet med ca 240 medarbetare. Verksamheten omfattar forskning och utbildning i fysik och präglas av internationellt samarbete. Fysikum är placerat vid AlbaNova universitetscentrum nära Roslagstull och universitetets centrala campus.

Projektbeskrivning
Forskargrupperna för Experimentell elementarpartikelfysik och Instrumenteringsfysik, samverkar inom ATLAS-experimentet vid CERN:s stora hadron kolliderare (LHC). Vi utlyser en anställning inom högenergifysik, med fokus på instrumentering för Luminositetsuppradering av ATLAS-experimentets scintillationskalorimeter, den s.k. Tile Calorimeter.

Gruppen har en ledande roll inom design, utveckling och konstruktion av ATLAS scintillationskalorimeter för LHC:s luminositetsuppradering. Den nya designen kräver full digital utläsning. Den fullständiga detektordatan måste läsas ut vid 40 MHz. En central komponent i den nya designen är det Stockholm-utvecklade dotterkortet som ansvarar för utläsning av kalorimeterdata. Prototyp för kortet har producerats och ska utvecklas. Du kommer att arbeta med slutfasen av designprocessen.

Vi har starkt bidragit till design, konstruktion och kalibrering av ATLAS Tile Calorimeter och förstanivåns trigger, och fortsätter delansvara för dessa. Gruppen leder flera dataanalyser inom precisionsmätningar av Higgs och toppkvarkens egenskaper, sökande efter nya fenomen såsom mörk materia, extra rumsdimensioner, leptokvarkar och supersymmetri. Vi består av åtta fakultetsmedlemmar, tre postdoktorer och åtta doktorander.

Arbetsuppgifter
– Ledande roll inom utveckling av dotterkortets hårdvara och firmware, fram till slutdesign. 
– Att utveckla kvalitetskriterier och tester inför kortets fullskaliga tillverkning. 
– Att styra utvecklingen av kortets testbänk, handleda doktorander och masterstudenter inom detta område.
– Att utföra simuleringar för att utvidga förståelsen av kalorimeterns prestanda vid luminositetuppgraderingen.
– Ledande roll inom prototyptester med partikelstrålen på CERN.
– Bas i Stockholm men vistelse på CERN vid behov. 

 

Sista ansökningsdag: 2019-09-15

Fullständig information finns här