Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Här är mer än 70 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området.

Fysikum är en stor institution med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk. Institutionen har cirka 230 anställda varav omkring 90 doktorander och den bär en internationell prägel. Fysikum är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum, och som förutom Fysikum bland annat rymmer institutionen för astronomi, fysikinstitutionerna och avdelningen för teoretisk kemi vid KTH samt det nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita.

Forskningsområde

Fysikum söker en postdoktor inom området kvantinformation för att bedriva experimentell forskning inom utveckling och integrering av komponenter för bearbetning av kvantinformation. Målen för projektet är nanofabrikation och karakterisering av kvantkomponenter och användning av dessa i systemlösningar för kvantkommunikation och kvantkryptografi.

Inom vetenskapsområdet kvantinformation, som kombinerar informationsteori och kvantfysik, studeras vad som händer när vi lagrar och processar information i kvantfysikaliska system. Området har under de senaste åren lett till många framgångsrika resultat. Exempel är helt säker distribuering av krypteringsnycklar, s.k. kvantkryptering, och kvantteleportering där okända kvanttillstånd kan överföras från en plats till en annan.

Forskningen kommer att ske inom ramen för ett större samarbetsprojekt.
För mer information, se: www.kiko.fysik.su.se.

Forskningen involverar utveckling, studier och integrering av kvantkomponenter. Det möjliggörs genom nanofabrikation, lågtemperaturkaraterisering och integrering i kvantoptiska experiment. Forskningen kommer att bedrivas både självständigt, inom forskargruppen och i nära samarbete med andra forskargrupper.

Behörighetskrav

Stipendium för bedrivande av postdocstudier kan utdelas under högst två år inom en femårsperiod efter disputation eller motsvarande.

Bedömningsgrunder

Lämplig bakgrund är en PhD i fysik med experimentell erfarenhet inom kondenserade materiens fysik eller kvantoptik. Ytterligare erfarenhet av nanofabrikation är meriterande. God kommunikationsförmåga på engelska, såväl i skrift som tal, är ett krav.

Bedömningen baseras på dokumenterad experimentell kunskap relevant för området, kunskap om och erfarenhet av instrumentering och experimentella metoder, analytisk förmåga, förmåga att arbeta såväl i grupp som självständigt, samt personligt engagemang. Stark motivation anses vara en nyckelkomponent för ett framgångsrikt utfall av den postdoktorala forskningen. Sökande uppmanas att till ansökan bifoga dokument som styrker kvalifikationer och meriter, dvs. kunskap, förmågor och erfarenhet relevanta för ansökan. Rekommendationsbrev och intervjuer kommer att användas för att bedöma den sökandes kvalifikationer.

Stipendiet

Postdoktorsstipendium avseende ett års heltid som kan förlängas med ytterligare ett år. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om stipendiet lämnas av professor Mohamed Bourennane, boure@fysik.su.se.

Ansökan

Välkommen med din ansökan, märkt med SU-402-2.1.9-0021-19, senast den 31 augusti via epost till Mohamed Bourennane, boure@fysik.su.se. OBS! Ange referensnummer SU-402-2.1.9-0021-19 i ämnesraden.

När du ansöker ber vi ange följande uppgifter:

•    dina kontakt- och personuppgifter
•    din högsta examen
•    dina språkkunskaper
•    kontaktinformation för 2–3 referenspersoner
Viktigt: Referenspersonerna ska senast sista ansökningsdag skicka rekommendationsbrev via epost till professor Mohamed Bourennane, boure@fysik.su.se.  

samt bifoga följande dokument

•    personligt brev
•    CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
•    projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
– varför och hur du vill bedriva projektet
– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
•    kopia av bevis på doktorsexamen
•    egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Välkommen med din ansökan!