Projektbeskrivning

Fysikum söker tre välmeriterade postdoktorer för studier av storskaliga kosmiska strukturer, kosmiska explosioner, multipla informationsbärare och dvärggalaxer. Projektet finansieras av ett stort forskningsbidrag från Wallenbergstiftelsen som tilldelats Hiranya Peiris, Jens Jasche, Ariel Goobar, Jesper Sollerman och Matthew Hayes, och omfattar "The Large Synoptic Survey Telescope (LSST)" och "LSST Dark Energy Science Collaboration".

Postdoktorerna kommer att vara den del av Oskar Klein-centret för kosmopartikelfysik (OKC; www.okc.albanova.se) i Stockholm, en dynamisk vetenskaplig miljö som omfattar mer än hundra forskare som arbetar med teori och experiment inom astronomi, astrofysik och partikelfysik, vid Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan. Forskningen fokuseras kring områdena mörk materia, mörk energi, transienta fenomen, astrofysik från kosmiska budbärare, bildande av kosmiska strukturer samt relaterad partikelfysik. Postdoktorer är också välkomna att delta i vetenskapliga program vid det nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita.

Arbetsuppgifter

Postdoktorn förväntas bedriva forskning inom ett eller fler av följande områden: kosmiska strukturer och tidsdomänskosmologi, astrofysik genom studier av flera budbärare eller dvärggalaxer. Forskningen är i första hand inriktad mot att testa grundläggande fysik och kosmologi med LSST. Möjlighet finns att utveckla och använda nya statistiska metoder och tekniker för maskininlärning, analysera datorsimuleringar, genomföra teoretiska studier och förbereda för kommande LSST-observationer genom analyser av befintliga förstudier.

 

Ref.nr SU FV-3276-19

Sista ansökningsdag: 2020-01-15

Fullständig information finns här.