Vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2020-01-31.

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Här är mer än 33 000 studenter, 1600 doktorander och 5500 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk- samhällsvetenskapliga området.

Fysikum är en stor institution med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk. Institutionen har cirka 250 anställda varav 95 doktorander och den bär en internationell prägel. Fysikum är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum som förutom Fysikum bland annat rymmer institutionen för astronomi vid Stockholms universitet, fysikinstitutionerna och avdelningen för teoretisk kemi vid KTH samt det nordiska institutet för teoretisk fysik Nordita.

Forskningsområde

Fysikum utlyser ett postdoktorsstipendium och söker en utmärkt person för att studera mekanismen för CO2-reduktionsreaktionen (CO2RR) under verkliga experimentella förhållanden med röntgen- och optisk spektroskopi. Postdoktorn kommer att kombinera operandoverktyg med transienttekniker för att observera mellanprodukter och identifiera redoxförändringar i katalysatorkomposition och substanser som bildas på dess yta som svarar på en extern stimulans. Projektet syftar till att generera kunskap som leder till en hållbar CO2RR för att producera högre kolväten och alkoholer som en oöverträffad energiresurs när det gäller energitäthet, lagring och distribution.

Vid Fysikum fokuserar en grupp på grundläggande reaktivitet vid ytor, elektrokatalys och vätebindning i vätskor. Mer information om projektet och gruppen: http://xsolasgroup.fysik.su.se.  Det nya projekt är anslutet till ett större program med andra deltagare vid Fysikum, som involverar teoretiska beräkningar och ultrasnabb röntgen- och optisk spektroskopi.

Postdoktorn kommer ha sin bas i Stockholm men förväntas resa regelbundet till synkrotronanläggningar för att genomföra experiment.

Stipendiet

Postdoktorsstipendium under ett år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Stipendium för bedrivande av postdoktorstudier kan utdelas under högst två år inom en femårsperiod efter disputation eller motsvarande.

Kvalifikationer

Kvalificerade sökanden har en doktorsexamen inom kemi eller fysik med bakgrund i ytkemi, optisk spektroskopi eller röntgenspektroskopi med synkrotronstrålning, företrädesvis med fokus på karakterisering av katalytiska ytor eller kondenserad-fasstudier. Erfarenhet av elektrokemi och syntetisk kemi anses meriterande.

Bedömningen baseras på dokumenterad experimentell kunskap relevant för området, kunskap om och erfarenhet av instrumentering och experimentella metoder, analytisk förmåga, förmåga att arbeta såväl i grupp som självständigt samt personligt engagemang. Stark motivation anses vara en nyckelkomponent för ett framgångsrikt utfall av den postdoktorala forskningen. Sökande uppmanas att i ansökan bifoga dokument som styrker kvalifikationer och meriter, dvs. kunskap, förmågor och erfarenhet relevanta för ansökan. Rekommendationsbrev och intervjuer kommer att användas för att bedöma den sökandes kvalifikationer.

Kontakt

Upplysningar om stipendiet lämnas av dr. Sergey Koroidov, sergey.koroidov@fysik.su.se , prof. Anders Nilsson, andersn@fysik.su.se eller prof. Tony Hansson, thansson@fysik.su.se

Ansökan

Välkommen med din ansökan, märkt med referensnummer SU-402-2.1.9-0216-19, senast den 31 januari 2020 via epost till dr. Sergey Koroidov, sergey.koroidov@fysik.su.se, prof. Anders Nilsson, andersn@fysik.su.se eller prof. Tony Hansson, thansson@fysik.su.se

Ansökan ska innehålla:

  1. CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
  2. projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
    • varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
    • vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
  3. Kopior av doktorsexamensbevis och andra relevanta examensbevis eller motsvarande
  4. Kontaktuppgifter till 1-2 referenspersoner

 

Välkommen med din ansökan!