Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Här är mer än 33 000 studenter, 1600 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området.

Fysikum är en av de största institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk. Institutionen har cirka 240 anställda varav 95 doktorander och den bär en internationell prägel. Fysikum är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum som förutom Fysikum bland annat rymmer institutionen för astronomi vid Stockholms universitet, fysikinstitutionerna och avdelningen för teoretisk kemi vid KTH samt det nordiska institutet för teoretisk fysik Nordita.

Projektbeskrivning

Fysikum söker en högt motiverad och entusiastisk postdoktor (stipendiefinansierad) för studier inom området för vattenlösningar med hjälp av experimentella tekniker som röntgenstrålning. Kandidaten förväntas spela en nyckelroll för att förstå vattnets roll i biokemiska reaktioner genom att utföra avancerade experiment vid röntgenbundna och internationella anläggningar. Värdlaboratoriet består av världsledande vattenforskare med stor kompetens inom röntgendiffraktionsteknik. Stipendiepositionen kommer att vara placerad vid Fysikum (Stockholm University, AlbaNova) och kommer att arbeta som en del av gruppen för röntgenvetenskap av vätskor och ytor, XSOLAS (http://xsolasgroup.fysik.su.se). Gruppens forskningsområden innefattar studier av vattenstrukturer och dynamiken av vattenhaltiga lösningar på molekylär nivå samt ultrafrekventa kemiska reaktioner vid ytor och katalys.

Projektets fokuserar till att studera vattenhaltiga lösningar i flytande och glasfas med hjälp av röntgendiffraktion (XRD) och röntgenfotonkorrelationsspektroskopi (XPCS). Experimenten kommer att äga rum vid de främsta röntgensynkrotronerna och frielektronlasrarna samt vid inbyggda laseruppsättningar vid Stockholms universitet.

Kvalifikationskrav

Postdoktorsstipendium kan tilldelas upp till två år inom fem år efter doktorsexamen eller motsvarande. En lämplig bakgrund är en doktorsexamen i fysik, kemi eller biofysik, gärna med med erfarenhet av röntgenstudier från synkrotroner, frielektronlaser eller laserfysik. Kvalificerade sökanden ska ha förmåga att arbeta både självständigt och i grupp och kunna resa utomlands för experiment.

Stipendiet

Postdoktor stipendiet är ett år med möjlighet till förlängning för ett år. Startdatum så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats fri från diskriminering med lika möjligheter för alla.

Ansökan

Ansökan skickas via e-post till dr. Foivos Perakis, f.perakis@fysik.su.se.

En komplett ansökan ska innehålla:

  • CV - kontaktuppgifter, personlig information, examens, arbetslivserfarenhet, språkkunskaper
  • Förteckning över publikationer - markera artiklar som är relevanta för positionen
  • Referenser - kontaktuppgifter för 2 referenspersoner (epost)
  • Personligt brev som beskriver:
    • Varför du är intresserad av det forskningsområde/projekt som beskrivs i annonsen
    • Vad som gör dig lämplig för projektet

Kontakt

För mer information om stipendiet vänligen kontakta dr. Foivos Perakis f.perakis@fysik.su.se.