Vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2022-03-01

Fysikum är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk. Institutionen har cirka 250 anställda varav 95 doktorander och den bär en internationell prägel. Fysikum är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum som förutom Fysikum bland annat rymmer institutionen för astronomi vid Stockholms universitet, fysikinstitutionerna och avdelningen för teoretisk kemi vid KTH samt det nordiska institutet för teoretisk fysik Nordita.

Forskningsområde

Fysikum söker en postdoktor till början av 2022 för studier inom området spektroskopi av molekylkomplex, med tillämpningar på artificiell fotosyntes med laddade mikrodroppar.

Som utgångspunkt tar projektet inspiration från naturens ljusemitterande dioder (LED:er): bioluminescerande bakterier. Den väsentligt fotokemiskt aktiva enheten, kallad kromoforen, ansvarig för ljus som släpps ut från dessa bakterier är en biomolekyl från flavinfamiljen. Projektet syftar till att skapa en kvantitativ bild av hur flavins luminescens moduleras av nanoskala interaktioner med protein nano-miljön i bakterierna. I strävan efter detta mål kommer unik toppmodern gasfasjonspektroskopi instrumentation att utvecklas och implementeras.  

På ett parralel spår, kommer det nya spektroskopiska och analysmetoder att utvecklas för att undersöka de elektroniska och kemiska egenskaperna för flaviner inuti och vid ytan på laddade mikrodroppar. Dessa experiment kommer att skapa en kvantitativ bild av hur flavins luminescens moduleras av nanoskala-interaktioner i mikrodropleten och som en utvidgning till liknande interaktioner med protein-nano-miljön i bakterierna.

Denna nya kunskap kommer att tillämpas för utveckling av ett konstgjort fotosystem som utnyttjar de unika egenskaperna hos laddade mikrodroppar.

Postdoktorsstipendiaten kommer att vara placerad vid Stockholm Universitet och ha möjlighet att delta i internationella konferenser och forskningsvistelser.

Stipendiet

Postdoktorsstipendiet är under ett år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Stipendiumet för bedrivande av postdoktorstudier kan utdelas under högst två år inom en femårsperiod efter disputation eller motsvarande.

Kvalifikationer

Kvalificerade sökanden ska ha en doktorsexamen i fysik eller kemi med bakgrund i molekylär spektroskopi och/eller masspektrometri med fokus på gasfasjonspektroskopiska studier eller fotokemi. Erfarenhet av experiment med laddade mikrodroppar eller relaterade system är mycket önskvärt. Erfarenhet av luminescensspektroskopi och jonmobilitetsspektrometri är fördelaktigt. Den framgångsrika sökanden kommer att vara någon som inte bara kan bidra starkt i laboratoriet utan också för att analysera resultat och inte minst utarbeta vetenskapliga artiklar.

Bedömningen baseras på dokumenterad experimentell kunskap relevant för området, kunskap om och erfarenhet av instrumentering och experimentella metoder, analytisk förmåga, förmåga att arbeta såväl i grupp som självständigt samt personligt engagemang. Stark motivation anses vara en nyckelkomponent för ett framgångsrikt utfall av den postdoktorala forskningen. Sökande uppmanas att i ansökan bifoga dokument som styrker kvalifikationer och meriter dvs. kunskap, förmågor och erfarenhet relevanta för ansökan. Rekommendationsbrev och intervjuer kommer att användas för att bedöma den sökandes kvalifikationer.

Kontakt

Upplysningar om stipendiet lämnas av Mark Stockett, Mark.Stockett@fysik.su.se.

Ansökan

Välkommen med din ansökan, märkt med referensnummer SU-402-2.1.9-XXXX-XX, senast den 1 mars 2022 via epost till Mark Stockett, Mark.Stockett@fysik.su.se

Ansökan ska innehålla:

  1. CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
  2. personligt brev (bör ej överstiga 2 sidor) som beskriver:
    • varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
    • vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
  3. Kopior av doktorsexamensbevis och andra relevanta examensbevis eller motsvarande
  4. Kontaktuppgifter till 1-2 referenspersoner
    • •    Referenspersonerna ska senast sista ansökningsdag skicka rekommendationsbrev via epost till Mark Stockett, Mark.Stockett@fysik.su.se

 

Välkommen med din ansökan!