Vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2020-07-15.

Fysikum är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk. Institutionen har cirka 250 anställda varav cirka 95 doktorander och den bär en internationell prägel. Fysikum är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum som förutom Fysikum bland annat rymmer institutionen för astronomi vid Stockholms universitet, fysikinstitutionerna och avdelningen för teoretisk kemi vid KTH samt det nordiska institutet för teoretisk fysik Nordita.

Forskningsområde

Gruppen inom experimentell astropartikelfysik vid Fysikum som leds av Jan Conrad forskar främst inom detektion av mörk materia, med fokus på “Time Projection Chamber”-experiment genom användning av flytande xenon (XENON, DARWIN). Det finns även en växande aktivitet inom framtida experiment för detektion av sub-GeV mörk materia och axioner. 
Vi utlyser 1-2 postdoktorsstipendium för forsning inom experimentet XENONnT. Huvudsakligen fokuserar aktiviteten på computing, dataanalys och simulering samt instrumentering med fotosensorer. Postdoktorn kommer att forska inom Oskar Klein Center för kosmopartikelfysik (OKC) som är en stimulerande forskningsmiljö med såväl experimentell som teoretisk forskning inom kosmologi och partikelfysik.

Stipendiet

Postdoktorsstipendium under ett år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. 

Stipendium för bedrivande av postdoktorstudier kan utdelas under högst två år inom en femårsperiod efter disputation eller motsvarande.

Kvalifikationer

Kvalificerade sökanden ska ha en doktorsexamen i partikelfysik, astrofysik eller närliggande ämne. Erfarenhet av dataanalys är meriterande.

Kontakt

Upplysningar om stipendiet lämnas av prefekten professor Jan Conrad, conrad@fysik.su.se

Ansökan

Välkommen med din ansökan, märkt med referensnummer SU-402-2.1.9-0072-20, senast 2020-07-15 via epost till Jan Conrad, conrad@fysik.su.se

Ansökan ska innehålla:

  1. CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
  2. projektplan/forskningsplan som beskriver: 
    • varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
    • vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
  3. Kopior av doktorsexamensbevis och andra relevanta examensbevis eller motsvarande
  4. Rekommendationsbrev (max 3)

 

Välkommen med din ansökan!