Vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2020-06-01

Fysikum är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk. Institutionen har cirka 250 anställda varav 95 doktorander och den bär en internationell prägel. Fysikum är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum som förutom Fysikum bland annat rymmer institutionen för astronomi vid Stockholms universitet, fysikinstitutionerna och avdelningen för teoretisk kemi vid KTH samt det nordiska institutet för teoretisk fysik Nordita.

Forskningsområde

Fysikum söker en postdoktor till hösten 2020 för studier inom området spektroskopi av molekylkomplex, med tillämpningar inom artificiell fotosyntes. Som utgångspunkt tar projektet inspiration från naturens ljusemitterande dioder (LED:er), bioluminiscerande bakterier. Den fotokemiskt aktiva enheten, kallad kromofor (ansvarig för ljus som släpps ut från dessa bakterier) är en biomolekyl från flavinfamiljen. Projektet syftar till att skapa en kvantitativ bild av hur flavins luminescens moduleras av nanoskalainteraktioner med proteinnano-miljön i bakterierna. I strävan efter detta mål kommer unika toppmoderna instrument att utvecklas och implementeras. Den nya kunskapen kommer att tillämpas för utveckling av ett nytt artificiellt fotosystem.

Postdoktorn kommer att vara placerad vid Fysikum, Stockholm Universitet och ha möjlighet att delta i internationella konferenser och forskningsvistelser.

Stipendiet

Postdoktorsstipendium under ett år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Stipendium för bedrivande av postdoktorstudier kan utdelas under högst två år inom en femårsperiod efter disputation eller motsvarande.

Kvalifikationer

Kvalificerade sökanden ska ha en doktorsexamen i fysik eller kemi med bakgrund inom molekylär spektroskopi och/eller masspektrometri med fokus på gasfasjonspektroskopiska studier. Erfarenhet av luminescensspektroskopi och jonmobilitetsspektrometri är fördelaktigt. Postdoktorn förväntas starkt bidra i laboratoriet, analysera resultat samt medverka till vetenskapliga artiklar.

Bedömningen baseras på dokumenterad experimentell kunskap relevant för området, kunskap om och erfarenhet av instrumentering och experimentella metoder, analytisk förmåga, förmåga att arbeta såväl i grupp som självständigt samt personligt engagemang. Stark motivation anses vara en nyckelkomponent för ett framgångsrikt utfall av den postdoktorala forskningen. Sökande uppmanas att i ansökan bifoga dokument som styrker kvalifikationer och meriter dvs. kunskap, förmågor och erfarenhet relevant för ansökan.
Rekommendationsbrev och intervjuer kommer att användas för att bedöma den sökandes kvalifikationer.

Kontakt

Upplysningar om stipendiet lämnas av Mark Stockett, mark.stockett@fysik.su.se.

Ansökan

Välkommen med din ansökan, märkt med referensnummer SU-402-2.1.9-0036-20, senast 2020-06-01 via epost till Mark Stockett, mark.stockett@fysik.su.se.

Ansökan ska innehålla:

  1. CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
  2. personligt brev (bör ej överstiga 2 sidor) som beskriver:
    • varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
    • vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
  3. Kopior av doktorsexamensbevis och andra relevanta examensbevis eller motsvarande
  4. Kontaktuppgifter till 1-2 referenspersoner
    • Referenspersonerna ska senast sista ansökningsdag skicka rekommendationsbrev via epost till Mark Stockett, mark.stockett@fysik.su.se.

 

Välkommen med din ansökan!