Vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2020-02-15.

Fysikum är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk. Institutionen har cirka 250 anställda varav 95 doktorander och den bär en internationell prägel. Fysikum är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum som förutom Fysikum bland annat rymmer institutionen för astronomi vid Stockholms universitet, fysikinstitutionerna och avdelningen för teoretisk kemi vid KTH samt det nordiska institutet för teoretisk fysik Nordita.

Forskningsområde

Forskargruppen XSoLaS vid Fysikum söker en postdoktor som skall genomföra teoretiska studier, utveckling och modellering för att stödja och vägleda en världsledande experimentell satsning inom fundamentala aspekter av heterogen katalys. Modelleringen kommer i huvudsak riktas mot teoristöd för mätningar av elektronstruktur under katalytiska reaktioner vid högre tryck än vad som tidigare varit möjligt (POLARIS instrumentet vid DESY). Målet är att förstå katalytiska reaktionsmekanismer under realistiska förhållanden där teorin bidrar med beräkningar av möjliga intermediärer och reaktionsvägar samt predikterar deras spektroskopiska signaler vilket är essentiellt för en framgångsrik analys av dessa experiment.

XSoLaS gruppen fokuserar på fundamentala studier av reaktivitet på ytor, elektrokatalys och vätebindning i vätskor. Stipendiet ligger inom ramen för ett större program med andra personer vid Fysikum och Stanford University som involverar teoretiska simuleringar som stöd för ultrasnabb optisk spektroskopi som komplement till röntgenbaserade experiment. Den sökande förväntas bidra till helhetsbilden och också tillbringa en del av stipendietiden på Stanford University för att arbeta med partners där.

Stipendiet

Postdoktorsstipendium under ett år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Stipendium för bedrivande av postdoktorstudier kan utdelas under högst två år inom en femårsperiod efter disputation eller motsvarande.

Kvalifikationer

Kvalificerade sökanden ska ha en doktorsexamen i teoretisk kemi eller fysik med en stark bakgrund i modellering av kemi, ytkemi, och/eller ytfysik med röntgenmetoder applicerat på gränsytor.

Bedömningen baseras på dokumenterad teoretisk kunskap relevant för området, kunskap om och erfarenhet av program och teoretiska metoder, analytisk förmåga, förmåga att arbeta såväl i grupp som självständigt, samt personligt engagemang. Stark motivation anses vara en nyckelkomponent för ett framgångsrikt utfall av den postdoktorala forskningen. Sökande uppmanas att till ansökan bifoga dokument som styrker kvalifikationer och meriter, dvs kunskap, förmågor och erfarenheter relevanta för ansökan. Rekommendationsbrev och intervjuer kommer att användas för att bedöma den sökandes kvalifikationer.

Kontakt

Upplysningar om stipendiet lämnas av prof. Lars G.M. Pettersson, lgm@fysik.su.se.

Ansökan

Välkommen med din ansökan, märkt med referensnummer SU-402-0200-19, senast 2020-02-15 via epost till prof. Lars G.M Pettersson lgm@fysik.su.se.

Ansökan ska innehålla:

  1. CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
  2. projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
    • varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
    • vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
  3. Kopior av doktorsexamensbevis och andra relevanta examensbevis eller motsvarande
  4. Kontaktuppgifter till 1-2 referenspersoner
    • Referenspersonerna ska senast sista ansökningsdag skicka rekommendationsbrev via epost till prof. Lars G.M Pettersson, lgm@fysik.su.se.

 

Välkommen med din ansökan!