Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Här är mer än 33 000 studenter, 1600 doktorander och 5500 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området.

Fysikum är en av de största institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk. Institutionen har cirka 240 anställda varav 95 doktorander och den bär en internationell prägel. Fysikum är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum som förutom Fysikum bland annat rymmer institutionen för astronomi vid Stockholms universitet, fysikinstitutionerna och avdelningen för teoretisk kemi vid KTH samt det nordiska institutet för teoretisk fysik Nordita.

Forskningsområde

Fysikum söker en postdoktor (stipendiefinansierad) för studier inom området vätskor och glaser. Projektet är multidisciplinärt och syftar till att utveckla en provmiljö för vätske-jet för röntgenstrålningsexperiment i vakuum, samordna internationella forskningssamarbeten och utföra tvärvetenskapliga experiment vid synkrotron- och XFEL-anläggningar samt analysera experimentella data med hjälp av objektorienterade programmerings- och maskininlärningsalgoritmer.

Värdlaboratoriet erbjuder toppmodern utrustning och expertis inom röntgendiffraktion, röntgenspektroskopi, pump-probe experiment och experiment med övertonsgenerering.

Stipendiet är placerat vid Fysikum och postdoktorn kommer att verka inom gruppen X-ray Science of Liquids and Surfaces, XOLAS (http://xsolasgroup.fysik.su.se). Gruppens forskningsområden relaterar till strukturen och dynamiken hos vatten och vattenhaltiga lösningar på molekylär nivå samt ultrasnabba kemiska reaktioner på ytor och katalys. Projektet fokuserar på studier av dynamiken hos vattenlösningar i flytande och glas-form med hjälp av röntgenfotonkorrelationsspektroskopi (XPCS). Experiment kommer att utföras vid nationella och internationella röntgenanläggningar (exempelvis MAX IV, PETRA III, ESRF) och frielektronlasrar (Eu-XFEL, FERMI, LCLS, SACLA, PAL) samt i laboratorier vid Fysikum.

Kvalifikationskrav

Stipendium för bedrivande av postdoktorstudier kan utdelas under högst två år inom en femårsperiod efter disputation eller motsvarande.

Lämplig bakgrund är en doktorsexamen i fysik, kemi eller biofysik med erfarenhet av röntgenstudier vid synkrotroner och frielektronlasrar, eller laserfysik och vakuumteknik. Den valda kandidaten ska ha förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp samt kunna resa utomlands under längre perioder (2-10 veckor).

Bedömningen baseras på dokumenterad experimentell kunskap som är relevant för området, kunskap om och erfarenhet av instrumentation och experimentella metoder, analytisk förmåga samt personligt engagemang. Stark motivation anses vara en nyckelkomponent för ett framgångsrikt resultat av den postdoktorala forskningen. Sökande uppmanas att bifoga dokument som styrker kvalifikationer och kompetenser relevanta för ansökan. Rekommendationsbrev och intervjuer kommer att användas för att bedöma den sökandes kvalifikationer.

Stipendiet

Postdoktorsstipendium avseende ett år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om stipendiet lämnas av dr. Foivos Perakis f.perakis@fysik.su.se eller professor Anders Nilsson, andersn@fysik.su.se.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via epost senast 2019-01-07 till dr. Foivos Perakis f.perakis@fysik.su.se, märkt med referensnummer SU-402-0169-18.

När du ansöker ber vi dig att ange följande uppgifter:

 • dina kontakt- och personuppgifter

 • din högsta examen

 • dina språkkunskaper

 • kontaktinformation för 1-2 referenspersoner
  Viktigt: Referenspersonerna ska senast sista ansökningsdag skicka rekommendationsbrev via epost till Foivos Perakis f.perakis@fysik.su.se.

  och att bifoga följande dokument

 • personligt brev

 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning

 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:

  • varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet

  • varför och hur du vill bedriva projektet

  • vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet

 • kopia av bevis på doktorsexamen

 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

 

Välkommen med din ansökan!