Arbetsuppgifter

Du kommer att vara en del av en spännande verksamhet med nära koppling till avancerad grundforskning i fysik i den absoluta forskningsfronten. Det innebär bland annat att arbeta med nyutveckling av verktyg och tjänster som institutionen behöver för att på ett framgångsrikt sätt kunna bedriva avancerad forskning. Arbetsuppgifterna innefattar dessutom nyutveckling och underhåll av IT-system som stödjer verksamheten och utbildning vid Fysikum samt automatisering av laboratorieverksamheten.

Som systemutvecklare kommer du att tillhöra den tekniska avdelningen vid Fysikum. Tekniska avdelningen utgör en teknisk basresurs för Fysikums olika forskningsprojekt och för undervisningen. Arbetet sker ofta i nära samarbete med andra tekniker samt forskare. Du kommer att utveckla, implementera och underhålla institutionsgemensamma (server-)tjänster och infrastrukturer efter verksamhetens behov. I dina arbetsuppgifter ingår också att lokalt implementera centrala direktiv, automatisera administrativa processer, förvalta institutionens servrar samt stödja utbyggnaden av våra high-performance computing cluster. Dina arbetsuppgifter kommer att vara mycket varierande och du kommer ha ett stor inflytande över hur du planerar, tar dig an och slutligen löser dina uppdrag. Verktyg och teknologier vi använder idag är bland annat LAMP, LDAP, Kerberos, virtualisering, Puppet, Docker/Singularity, olika versionshanterings-, datalagrings- och backupsystem, AFS och NFS. En mindre del av systemarbetet sker även i Windowsmiljö.

Som systemutvecklare blir en viktig uppgift också att hålla dig ajour med utvecklingen inom området i stort och att skapa ett kontaktnät med andra experter samt företag inom branschen.

 

Ref.nr SU FV-1546-19

Sista ansökningsdag: 2019-05-31

Fullständig information finns här.