Vi söker nu en mycket motiverad systemutvecklare för att utveckla vetenskaplig mjukvaruinfrastruktur för det internationella Dark Energy Science Collaboration (DESC), vars mål är att göra precisionsmätningar av grundläggande kosmologiska parametrar med hjälp av data från Legacy Survey of Space and Time (LSST) observerats av Vera C. Rubin observatoriet. Projektet har finansiering för en treårig anställning.

Vera C. Rubin-observatoriet som för närvarande byggs i Chile är flaggskeppet i den nya generationen av astronomiska anläggningar. Rubins LSST kommer att vara en av de största och mest omfattande astronomiundersökningarna i sitt slag, vilket möjliggör otaliga astronomi och fysikupptäckter. För att dra bästa möjliga nytta av LSST-data utvecklar DESC nya metoder för att erhålla toppmoderna, robusta kosmologiska begränsningar och bygger robusta programvarupipelines med hög kapacitet för att simulera, omarbeta och analysera bilder och kataloger i LSST-skala.

Innehavaren av anställningen kommer att arbeta tillsammans med forskare i Stockholm och samarbeta internationellt med forskare i DESC. Ansvaret kan innefatta förståelse av olika typer av LSST user cases -vetenskaplig användning och tillämpning av expertis inom mjukvaruteknik för att ändra, utöka och uppdatera Rubin -databehandlingspipelines som svar på framväxande vetenskapliga behov, förfrågningar från användargruppen och felrapporter. Anställningen finansieras av ett forskningsprojektsbidrag från Knut och Alice Wallenbergstiftelsen till Hiranya Peiris, Jens Jasche, Ariel Goobar, Jesper Sollerman och Matthew Hayes.

Den framgångsrika kandidaten kommer att vara en del av Oskar Klein Center for Cosmoparticle Physics (www.okc.albanova.se) i Stockholm, en rik vetenskaplig miljö som omfattar mer än hundra forskare som arbetar med både teori och experiment inom astronomi, astrofysik och partikelfysik vid både Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan. OKC är värd för ett levande forskningsprogram om mörk materia, mörk energi, övergående astrofysik och multimessenger-astronomi, galaxutveckling, strukturbildning och relaterade partikelfysiska frågor.

Arbetsuppgifter

Den framgångsrika kandidaten kommer att tillbringa 50 procent av sin tid i samarbete med ett stort internationellt team av systemutvecklare inom mjukvara som förbereder den vetenskapliga analysinfrastrukturen för DESC. Under de återstående 50 procent av tiden förväntas kandidaten stödja Stockholmsforskare i att utföra originalforskning om den kosmiska storskaliga strukturen eller tidsdomänkosmologin, i stort sett relaterad till testning av grundläggande fysik och kosmologi med LSST. En systemutvecklare inom mjukvara på Oskar Klein Center kommer att:

  • designa, utveckla, implementera och underhålla pipeline, arbetsflöde, kontinuerlig integration, databehandling, analys och hanteringsprogramvara för vår samarbetsinfrastruktur
  • felsöka och lösa komplexa tekniska problem och granska utformningen av befintliga system för att optimera prestanda, särskilt på HPC -system
  • föreslå, konceptualisera, designa, implementera och utveckla lösningar för svåra och komplexa applikationer oberoende av varandra
  • arbeta som en integrerad medlem i DESC Computing Infrastructure -teamet och konsultera proaktivt med det bredare samarbetet för att lära sig mer om krav
  • utveckla och tillämpa nya statistik- och maskininlärningstekniker, inklusive att skriva kod på produktionsnivå för analys av LSST-data och föregångare.

Specifika uppgifter kan innefatta utveckling av webbappar för ledningar för tidsdomänalarmhantering, stöd för mjukvaruutveckling via kontinuerlig integration och distribution, eller att bygga storskaliga datahanteringssystem och databaser.

Anställningen innebär också att man samordnar arbetet med ett stort internationellt team av utvecklare i olika tidszoner. Detta kan kräva att den framgångsrika kandidaten behöver närvara på mötestider som möjliggör deltagande av kollegor baserade på USA:s västkust på deras morgon.

 

Ref.nr SU FV-3886-21

Sista ansökningsdag: 2022-01-15

Fullständig information finns här.