Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning, forskning, handledning och administration av utbildning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen, eller har motsvarande kompetens, som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För anställningen krävs sjukhusfysikerexamen eller legitimation som sjukhusfysiker eller motsvarande.

Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder

Under anställningsprocessen kommer, vid bedömningen, särskild och lika vikt läggas vid den pedagogiska och vetenskapliga skickligheten. Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.

Vikt fästs även vid:

  • erfarenhet av undervisning inom icke klinisk medicinsk strålningsfysik
  • skicklighet i utbildningsadministration

 

Ref.nr SU FV-1743-20

Sista ansökningsdag: 2020-08-12

Fullständig information finns här.