Lediga anställningar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Om oss
  5. Lediga anställningar

Lediga anställningar

På denna sida annonseras alla jobb och stipendier som är möjliga att söka på Fysikum.
Information in English is given here: Vacancies
 
En översikt över samliga lediga anställningar vid Stockholms universitet finns tillgänglig på universtitetets centrala webbplats. Där finns också information om universitetets anställningsordning och mall för ansökan.

Interiör från AlbaNova, foto Florian Kühnel

Bli doktorand

Endast utlysta platser kan sökas. Alla platser i utbildningen måste utlysas och annonseras, bl.a. på denna sida. Utlysningarna görs fyra gånger per år. För 2020 gäller utlysning 3 februari (sista ansökningsdag 1 mars), 2 april (23 april), 2 september (29 september) och 15 oktober (5  november). För 2021 blir tidpunkterna ungefär som för 2020, men är ännu inte beslutade. Ta kontakt med studierektor för utbildning på forskarnivå för närmare information om utbildningen.

Doktorand i strålningsdosimetri med acceleratorfysikalisk tillämpning

Avdelningen för instrumenteringsfysik vid Fysikum, SU, öppnar här för ansökan av en doktorandplats för studier av strålningsspridning vid undulatorerna vid Europeiska XFEL. Ref.nr SU FV-0363-20, sista ansökningsdag: 2020-03-01.

Doktorand i experimentell partikelfysik med NNBAR-experimentet

Elementarpartikelfysikgruppen vid Stockholms Universitet söker en doktorand för design av ett detektorsystem, vilket inkluderar tester vid partikelstråle, för ett framtida partikelfysikexperiment (NNBAR) vid European Spallation Source (ESS) i Lund. Ref.nr SU FV-0351-20, sista ansökningsdag: 2020-03-01.

Doktorand i kvantmätningar med obegränsad upplösning

En doktorandplats i kvantfotonik-gruppen är tillgänglig för forskning relaterad till mätningar, med obegränsad upplösning, av det rumsliga avståndet mellan emitterande källor med hjälp av detektion och analys av strukturen hos de rumsliga moderna. Ref.nr SU FV-0350-20, sista ansökningsdag: 2020-03-01.

Doktorand i experimentell fysik mot högtryckskalorimetri och

studier av elektroniska egenskaper hos kvasikristaller vid låg temperatur. Ref.nr SU FV-0349-20, sista ansökningsdag: 2020-03-01.

Doktorand i kemisk fysik: Experimentella röntgenstudier av vattenhaltiga lösningar

Institutionen för fysik (Fysikum) har en doktorandtjänst tillgänglig för en mycket motiverad och entusiastisk kandidat för studier av vattenhaltiga lösningar och proteinhydrering med hjälp av röntgenspridningstekniker. Ref.nr SU FV-0348-20, sista ansökningsdag: 2020-03-01.

Doktorand i tredimensionella topologiskt ordnade faser

Det finns en öppning för en doktorandplats i Maria Hermanns forskningsgrupp. Doktoranden förväntas studera topologiska faser i tre dimensioner. I en del av projektet kommer hen att undersöka gränsytor mellan olika tredimensionella topologiska faser. Ref.nr SU FV-0347-20, sista ansökningsdag: 2020-03-01.

Doktorand i teoretisk polaritondriven fotokemi

Vi söker efter kandidater som pratar flytande engelska, har en egen drivkraft och entusiasm för teoretiskt arbete på spjutspetsen av både kemi och fysik. Ref.nr SU FV-0346-20, sista ansökningsdag: 2020-03-01.

Stipendier

Postdoktorsstipendium inom artificiell fotosyntes med laddade mikrodroppar

Fysikum söker en postdoktor till hösten 2020 för studier inom artificiell fotosyntes med laddade mikrodroppar. Ref.nr SU-402-2.1.9-0035-20, sista ansökningsdag: 2020-04-01.

Postdoktorsstipendium inom spetroskopi av flavinjoner

och komplexer i gasfas med tillämpningar inom artificiell fotosyntes. Ref.nr SU-402-2.1.9-0036-20, sista ansökningsdag: 2020-04-01.

Adresser

Postadress:
Stockholms universitet
Fysikum
106 91 Stockholm

Besöksadress:
Roslagstullsbacken 21

Leveransadress för gods:
Roslagsvägen 30B
114 19 Stockholm

Faktureringsadress:
Stockholms universitet
Box 50741
202 70 Malmö
Referens: 402

(Observera att enligt nya riktlinjer, augusti 2018, ska referensen enbart bestå av institutionsnumret, alltså 402 för Fysikum.)

Telefon:
+46 (0)8 5537 8000

Fax:
+46 (0)8 5537 8601

Avdelningen för Medicinsk strålningsfysik:
Box 260
171 76 Stockholm
Tel: +46 (0)8 5177 4359

Jämställdhet_puff-251.jpg