Lediga anställningar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Om oss
  5. Lediga anställningar

Lediga anställningar

På denna sida annonseras alla jobb och stipendier som är möjliga att söka på Fysikum.
Information in English is given here: Vacancies
 
En översikt över samliga lediga anställningar vid Stockholms universitet finns tillgänglig på universtitetets centrala webbplats. Där finns också information om universitetets anställningsordning och mall för ansökan.

Interiör från AlbaNova, foto Florian Kühnel

Bli doktorand

Endast utlysta platser kan sökas. Alla platser i utbildningen måste utlysas och annonseras, bl.a. på denna sida. Utlysningarna görs fyra gånger per år. För 2019 gäller utlysning 4 februari (sista ansökningsdag 3 mars), 2 april (23 april), 2 september (29 september) och 15 oktober (5  november). För 2020 blir tidpunkterna ungefär som för 2019, men är ännu inte beslutade. Ta kontakt med studierektor för utbildning på forskarnivå för närmare information om utbildningen.

Postdoktor i teori för kvantmateria (2)

Forskargruppen i teorin för kvantmateria inom avdelningen för Kondenserad Materia och Kvantoptik vid Fysikum, Stockholms universitet, söker två postdoktorer för arbete inom tredimensionella topologiska faser. Ref.nr SU FV-3626-19, sista ansökningsdag: 2019-12-13.

Postdoktor i teoretisk och beräkningsbaserad astropartikelfysik

Fysikum utlyser en postdoktoranställning med inriktning mot astropartikelfysik. Forskningen inkluderar både teoretiska och beräkningsmässiga undersökningar i den kosmiska strålningens propagering samt multivåglängdsmodeller för icke-termisk emission. Ref.nr SU FV-4139-19, sista ansökningsdag: 2019-12-20.

Postdoktor i kvantfotonik

Forskargruppen för kvantfotonik vid Fysikum bedriver forskning om kvantljuskällor. Projektets inriktning är forskning beträffande ny utrustning för generering av kvantljus för tillämpningar inom kvantkommunikation. Ref.nr SU FV-4148-19, sista ansökningsdag: 2019-12-20.

Postdoktorer i experimentell partikelfysik (2)

Projektet kommer att bedrivas inom gruppen för experimentell partikelfysik vid Fysikum, Stockholms universitet och kommer att ha fokus på dataanalys av proton-proton data från ATLAS experimentet vid CERN-acceleratorn LHC. Ref.nr SU FV-3268-19, sista ansökningsdag: 2020-01-15.

Postdoktorer i astrofysik och kosmologi med inriktning mot transienta fenomen (2)

Fysikum söker två framstående postdoktorer/forskare för studier av kosmiska transienta fenomen med hjälp av elektromagnetiska och gravitationella budbärare. Ref.nr SU FV-3288-19, sista ansökningsdag: 2020-01-15.

Postdoktorer i observationell kosmologi och astrofysik med LSST (3)

Fysikum söker tre välmeriterade postdoktorer för studier av storskaliga kosmiska strukturer, kosmiska explosioner, multipla informationsbärare och dvärggalaxer. Ref.nr SU FV-3276-19, sista ansökningsdag: 2020-01-15.

Postdoktor i teori för topologisk kvantmateria

Fysikum söker en postdoktor som förväntas att bedriva inspirerande forskning inom kvantmateria. Ref.nr SU FV-4027-19, sista ansökningsdag: 2020-01-15.

Stipendier

Postdoktorsstipendium inom optiskt inducerade ytreaktioner (undersöks med röntgenlasrar)

Fysikum söker en postdoktor för studier inom området ytreaktioner inducerade med optisk excitation. Ref.nr SU-402-2.1.9-0195-19, sista ansökningsdag: 2019-12-31.

Postdoktorsstipendium inom teoretisk modellering

Forskargruppen XSoLaS vid Fysikum söker en postdoktor som skall genomföra teoretiska studier, utveckling och modellering för att stödja och vägleda en världsledande experimentell satsning inom fundamentala aspekter av heterogen katalys. Ref.nr SU-402-0200-19, sista ansökningsdag: 2020-01-15.

Postdoktorsstipendium för karaktärisering av katalytiska ytor med optisk- och röntgenspektroskopi

Fysikum utlyser ett postdoktorsstipendium och söker en utmärkt person för att studera mekanismen för CO2-reduktionsreaktionen (CO2RR) under verkliga experimentella förhållanden med röntgen- och optisk spektroskopi. Ref.nr SU-402-2.1.9-0216-19, sista ansökningsdag: 2020-01-31.

Adresser

Postadress:
Stockholms universitet
Fysikum
106 91 Stockholm

Besöksadress:
Roslagstullsbacken 21

Leveransadress för gods:
Roslagsvägen 30B
114 19 Stockholm

Faktureringsadress:
Stockholms universitet
Box 50741
202 70 Malmö
Referens: 402

(Observera att enligt nya riktlinjer, augusti 2018, ska referensen enbart bestå av institutionsnumret, alltså 402 för Fysikum.)

Telefon:
+46 (0)8 5537 8000

Fax:
+46 (0)8 5537 8601

Avdelningen för Medicinsk strålningsfysik:
Box 260
171 76 Stockholm
Tel: +46 (0)8 5177 4359

Jämställdhet_puff-251.jpg