Lediga anställningar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Om oss
  5. Lediga anställningar

Lediga anställningar

På denna sida annonseras alla jobb och stipendier som är möjliga att söka på Fysikum.
Information in English is given here: Vacancies
 
En översikt över samliga lediga anställningar vid Stockholms universitet finns tillgänglig på universtitetets centrala webbplats. Där finns också information om universitetets anställningsordning och mall för ansökan.

Interiör från AlbaNova, foto Florian Kühnel

Fysikum söker en ny studievägledare

Som studievägledare kommer du i första hand att ansvara för informationsspridning och kontakt gentemot nuvarande och presumtiva studenter inom grundutbildningen, liksom för institutionernas alumnnätverk. Ref.nr SU FV-1158-19, sista ansökningsdag: 2019-05-05.

Doktorand i experimentell atom- och molekylfysik:

studier av komplexa molekyler och kluster vid DESIREE. Ref.nr SU FV-1206-19, sista ansökningsdag: 2019-04-23.

Doktorand i experimentell atom- och molekylfysik:

undersökningar av ömsesidig neutralisation med sammanfallande jonstrålar vid DESIREE. Ref.nr SU FV-1205-19, sista ansökningsdag: 2019-04-23.

Doktorand i experimentell partikelfysik:

sökande efter nya fysikaliska fenomen med ATLAS-experimentet vid CERN. Ref.nr SU FV-1204-19, sista ansökningsdag: 2019-04-23.

Doktorand i studier av interstellära och atmosfäriska joner och deras reaktioner

Mätningar av produkter av reaktioner mellan joner som är relevanta för interstellärmediet och planetära jonosfärerna med den nya DESIREE dubbellagringsringen i Stockholm. Ref.nr SU FV-1203-19, sista ansökningsdag: 2019-04-23.

Doktorand i kemisk fysik: Experimentella röntgenstudier av vattenhaltiga lösningar

Fysikum söker en högt motiverad och entusiastisk doktorandkandidat för studier av vattenlösningar med hjälp av experimentella tekniker som t.ex. röntgenstrålning. Ref.nr SU FV-1232-19, sista ansökningsdag: 2019-04-23.

Doktorand i kemisk fysik: experimentella röntgenstudier av amorf is

Doktorandprojektet kommer att ingå i en ny delgrupp ledd av Katrin Amann-Winkel och är finansierad av Ragnar Söderbergs Stiftelsen. Ref.nr SU FV-1229-19, sista ansökningsdag: 2019-04-23.

Doktorand i teoretisk kemisk fysik -

kvantkemiska studier av ultrasnabb dynamik och röntgenspektroskopi. Ref.nr SU FV-1202-19, sista ansökningsdag: 2019-04-23.

Doktorand i tredimensionella topologiskt ordnade faser

Det finns en öppning för en doktorandplats, med startdatum hösten 2019, i Maria Hermanns forskningsgrupp. Ref.nr SU FV-1201-19, sista ansökningsdag: 2019-04-23.

Doktorander i medicinsk strålningsfysik (2)

Vi söker två doktorander inom medicinsk strålningsfysik. Ref.nr SU FV-1200-19, sista ansökningsdag: 2019-04-23.

Doktorander i teoretisk eller experimentell fysik - kosmologi,partikelastrofysik och strängfysik (2)

Två doktorandplatser är tillgängliga inom avdelningen för kosmologi, partikelastrofysik och strängar (KoPS) vid Fysikum, Stockholms universitet. Ref.nr SU FV-1199-19, sista ansökningsdag: 2019-04-23.

Doktorand i experimentell astropartikelfysik: direkt detektion av mörk materia

En doktorandanställning utlyses inom gruppen för mörk materia och astropartikelfysik. Ref.nr SU FV-1198-19, sista ansökningsdag: 2019-04-23.

Doktorand i fysik med teoretisk inriktning

Öppen utlysning – den mest kvalificerade kandidaten kan själv välja forskningsavdelning. Ref.nr SU FV-1197-19, sista ansökningsdag: 2019-04-23.

Doktorand i fysik med experimentell inriktning

Öppen utlysning – den mest kvalificerade kandidaten kan själv välja forskningsavdelning. Ref.nr SU FV-1196-19, sista ansökningsdag: 2019-04-23.

Ekonom med inriktning mot redovisning

Vi söker dig som har högskoleutbildning inom ekonomi och flerårig dokumenterad erfarenhet som ekonom eller controller. Erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete med redovisning och uppföljning, inklusive upprättande av budget är ett krav. Ref.nr SU FV-1362-19, sista ansökningsdag: 2019-05-05.

Ekonomiadministratör

Vi söker dig som har högskoleutbildning inom ekonomi eller motsvarande kompetens/erfarenhet som bedöms som likvärdig. Du har tidigare arbetat med ekonomiadministrativa arbetsuppgifter på universitet eller högskola. Ref.nr SU FV-1363-19, sista ansökningsdag: 2019-05-05.

Stipendier

Postdoktorsstipendium inom studier av katalytiska ytreaktioner med röntgenlasrar

Fysikum söker en postdoktor för studier inom området ytreaktioner studerade med synktronljus och ultransnabba tekniker baserat på användning av röntgenlasrar. Ref.nr SU 402-2.1.9-0044-19, sista ansökningsdag: 2019-04-30.

Adresser

Postadress:
Stockholms universitet
Fysikum
106 91 Stockholm

Besöksadress:
Roslagstullsbacken 21

Leveransadress för gods:
Roslagsvägen 30B
114 19 Stockholm

Faktureringsadress:
Stockholms universitet
Box 50741
202 70 Malmö
Referens: 402

(Observera att enligt nya riktlinjer, augusti 2018, ska referensen enbart bestå av institutionsnumret, alltså 402 för Fysikum.)

Telefon:
+46 (0)8 5537 8000

Fax:
+46 (0)8 5537 8601

Avdelningen för Medicinsk strålningsfysik:
Box 260
171 76 Stockholm
Tel: +46 (0)8 5177 4359

Jämställdhet_puff-251.jpg