Lediga anställningar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Om oss
  5. Lediga anställningar

Lediga anställningar

På denna sida annonseras alla jobb och stipendier som är möjliga att söka på Fysikum.
Information in English is given here: Vacancies
 
En översikt över samliga lediga anställningar vid Stockholms universitet finns tillgänglig på universtitetets centrala webbplats. Där finns också information om universitetets anställningsordning och mall för ansökan.

Interiör från AlbaNova, foto Florian Kühnel

Bli doktorand

Endast utlysta platser kan sökas. Alla platser i utbildningen måste utlysas och annonseras, bl.a. på denna sida. Utlysningarna görs fyra gånger per år. För 2020 gäller utlysning 3 februari (sista ansökningsdag 1 mars), 2 april (23 april), 2 september (29 september) och 15 oktober (5  november). För 2021 blir tidpunkterna ungefär som för 2020, men är ännu inte beslutade. Ta kontakt med studierektor för utbildning på forskarnivå för närmare information om utbildningen.

Doktorand i dynamisk kvantmateria

Projektet handlar om teoretisk beskrivning av dynamiska och icke-jämvikts-tillstånd med fokus på topologiska och andra exotiska fenomen. Ref.nr SU FV-1367-20, sista ansökningsdag: 2020-04-23.

Doktorand i kvantdatorer med fångade Rydbergjoner

Gruppen för Kvantteknologi med Fångade Joner på Stockholms Universitet inbjuder sökande till en doktorandplats inom vårt projekt med fångade Rydbergjoner. Ref.nr SU FV-1366-20, sista ansökningsdag: 2020-04-23.

Doktorand i studier av kvantmaterial vid låga temperaturer

Forskargruppen i karakterisering av kvantmaterial vid Stockholms universitet bjuder in ansökningar till en doktorandtjänst mot termodynamiska studier av kvantmaterial vid låga temperaturer. Ref.nr SU FV-1365-20, sista ansökningsdag: 2020-04-23.

Doktorand i strålningsdosimetri med acceleratorfysikalisk tillämpning

Avdelningen för instrumenteringsfysik vid Fysikum, SU, öppnar här för ansökan av en doktorandplats för studier av strålningsspridning vid undulatorerna vid Europeiska XFEL. Ref.nr SU FV-1364-20, sista ansökningsdag: 2020-04-23.

Doktorander i experimentell partikelfysik vid ATLAS-experimentet (3)

Avdelningen för experimentell elementarpartikelfysik på Fysikum vid Stockholms universitet välkomnar sökande till upp till tre doktorandplatser i fysik, för arbete inom ATLAS-experimentet vid CERN:s stora hadronkolliderare LHC. Ref.nr SU FV-1363-20, sista ansökningsdag: 2020-04-23.

Doktorand i experimentell atom- och molekylfysik

Den här doktorandtjänsten är en av två tjänster som nu utlyses för att bedriva forskning vid DESIREE-anläggningen vid Fysikum. Ref.nr SU FV-1362-20, sista ansökningsdag: 2020-04-23.

Doktorand i atom- och molekylfysik

Den här doktorandplatsen är en av två tjänster som nu utlyses för att bedriva forskning vid DESIREE-anläggningen vid Fysikum. Ref.nr SU FV-1361-20, sista ansökningsdag: 2020-04-23.

Doktorand i studier av starkt linsade supernovor och kosmologiska tillämpningar

Vi söker exceptionellt starka kandidater med förmågan att arbeta inom LSST-samarbetet för att utveckla effektiva söktekniker för linsade supernovor som också klara av att utesluta bakgrundsignaler. Ref.nr SU FV-1360-20, sista ansökningsdag: 2020-04-23.

Doktorand i korrelationer och topologi i kvantmekaniska mångpartikelsystem

Avdelningen för den kondenserade materiens fysik och kvantoptik vid Stockholms Universitet välkomnar sökande till en doktorandplats i teoretisk fysik, med fokus på korrelationer och topologi i kvantmekaniska mångpartikelsystem. Ref.nr SU FV-1359-20, sista ansökningsdag: 2020-04-23.

Doktorand i teoretisk polaritondriven fotokemi

Vi söker efter kandidater som pratar flytande engelska, har en egen drivkraft och entusiasm för teoretiskt arbete på spjutspetsen av både kemi och fysik. Ref.nr SU FV-1358-20, sista ansökningsdag: 2020-04-23.

Doktorand i kvantmätningar med obegränsad upplösning

En doktorandplats i kvantfotonik-gruppen är tillgänglig för forskning relaterad till mätningar, med obegränsad upplösning, av det rumsliga avståndet mellan emitterande källor med hjälp av detektion och analys av strukturen hos de rumsliga moderna. Ref.nr SU FV-1357-20, sista ansökningsdag: 2020-04-23.

Doktorand i fysik med teoretisk inriktning

Öppen utlysning – den mest kvalificerade kandidaten kan själv välja forskningsavdelning. Ref.nr SU FV-1356-20, sista ansökningsdag: 2020-04-23.

Doktorand i fysik med experimentell inriktning

Öppen utlysning – den mest kvalificerade kandidaten kan själv välja forskningsavdelning. Ref.nr SU FV-1355-20, sista ansökningsdag: 2020-04-23.

Forskningsingenjör inom jonstråleteknik

En specifik uppgift är att verka som en viktig länk mellan DESIREE och externa användare som behöver en generell introduktion till faciliteten samt behöver hjälp med jonstråleproduktion, systemen för partikeldetektion och datainsamling. Ref.nr SU FV-1556-20, sista ansökningsdag: 2020-05-01.

Stipendier

Postdoktorsstipendium inom experimentell astropartikelfysik

Vi utlyser ett postdoktorsstipendium för forsning inom experimentet XENONnT. Huvudsakligen fokuserar aktiviteten på computing, dataanalys och simulering samt instrumentering med fotosensorer. Ref.nr SU-402-2.1.9-0072-20, sista ansökningsdag: 2020-05-15.

Postdoktorsstipendium inom artificiell fotosyntes med laddade mikrodroppar

Fysikum söker en postdoktor till hösten 2020 för studier inom artificiell fotosyntes med laddade mikrodroppar. Ref.nr SU-402-2.1.9-0035-20, sista ansökningsdag: 2020-06-01.

Postdoktorsstipendium inom spetroskopi av flavinjoner

och komplexer i gasfas med tillämpningar inom artificiell fotosyntes. Ref.nr SU-402-2.1.9-0036-20, sista ansökningsdag: 2020-06-01.

Adresser

Postadress:
Stockholms universitet
Fysikum
106 91 Stockholm

Besöksadress:
Roslagstullsbacken 21

Leveransadress för gods:
Roslagsvägen 30B
114 19 Stockholm

Faktureringsadress:
Stockholms universitet
Box 50741
202 70 Malmö
Referens: 402

(Observera att enligt nya riktlinjer, augusti 2018, ska referensen enbart bestå av institutionsnumret, alltså 402 för Fysikum.)

Telefon:
+46 (0)8 5537 8000

Fax:
+46 (0)8 5537 8601

Avdelningen för Medicinsk strålningsfysik:
Box 260
171 76 Stockholm
Tel: +46 (0)8 5177 4359

Jämställdhet_puff-251.jpg