Nobelpriset i fysik 2016 handlade om topologiska tillstånd i kvantmaterial vars främsta egenskap är exotiska och robusta yttillstånd. Senare har det visat sig att en ny typ av exotiska tillstånd i princip kan uppstå vid (lägredimensionella) hörn och kantlinjer. I artikeln “Corner states of light in photonic waveguides” har nu Ashraf El Hassan, Flore K. Kunst, Alexander Moritz, Guillermo Andler, Emil J. Bergholtz och Mohamed Bourennane vid Fysikum lyckats framställa precis sådana tillstånd — men inte i komplexa kvantmaterial utan istället i vågledare inskrivna i glas med hjälp av lasrar. I dessa relativt enkla och kontrollerbara system är det inte elektroner utan synligt ljus som formar robusta hörntillstånd. Även om detta får anses vara ren grundforskning där huvudnyheten är att abstrakta teoretiska idéer faktiskt kan realiseras i experiment ger den enkla och flexibla implementeringen hopp om framtida teknologiska tillämpningar inom till exempel robust informationsöverföring.     

Studien i sin helhet är publicerad här: Corner states of light in photonic waveguides

För mer information kontakta

Emil Bergholtz, Wallenberg Academy Fellow, Stockholms universitet, emil.bergholtz@fysik.su.se.

Mohamed Bourennane professor, Stockholms universitet, boure@fysik.su.se.