På seminariet berättade Elisabet Edvardsson om sina erfarenheter att resa med tåg ut i Europa via Hamburg och Alice Schmidt-May om hur man kan ta båten från Nynäshamn till Rostock för vidare färd i Europa. Paul Glantz från ACES var inbjuden och berättade om hur de har lyckats få fler medarbetare att välja tåg framför flyg. De var exempelvis först ut med att erbjuda kompensation för dyrare tågbiljetter jämfört med flyg och som vi nu också introducerat.

 

Miljöarbete på Fysikum

Gruppdiskussioner om resande, internationalisering och digitalisering
Vi avslutade med gruppdiskussioner hur man kan minska resandet och vilka hinder som finns som exempelvis konflikten mellan internationalisering och att resa mindre, experiment som behöver göras på plats eller att få ihop livspusslet för småbarnsföräldrar. Men det finns också fördelar med att mötas digitalt, tröskeln kan vara mindre att delta och digitala möten kan var mer inkluderande. Intressanta förslag diskuterades också som att internationella konferenser kan ha olika sammankomster i olika världsdelar för att korta ner resor, men samtidigt kunna erbjuda verkliga möten och att försöka kombinera konferenser med andra forskningsmöten.

Ytterligare förslag är att Fysikum och Stockholms universitet kan vara bättre på att föra fram resepolicyn till alla anställda och förbättra möjligheten att boka tågbiljetter via resebyrå. Det diskuterades också om man kan införa olika restriktioner för att minska flygresor.

Resor kortare än 700 km ska inte göras med flyg
Rektor skrev 2019 under att SU ska nå FN’s klimatmål att vara koldioxidneutrala 2040. SU har därefter i November 2020 beslutat om en ny policy för resor och möten som bl.a. innebär att alla resor kortare än 700 km ska göras med andra färdmedel än flyg, anställda ska undvika mellanlandningar och prioritera resfria möten samt andra färdmedel framför flyg. Det är inte tillåtet att flyga till ett möte över dagen om det finns möjlighet att delta digitalt. Hela policyn finns här Policy för möten och resor - Medarbetarwebben (su.se)      

Fysikum har redan vidtagit åtgärder för att underlätta för anställda att resa med tåg istället för flyg. Fysikum betalar prisskillnaden mellan en tågbiljett och en billigare flygbiljett om man reser med tåg. Det är också tillåtet att i de flesta fall boka förstaklassbiljett på tågresor för att kunna utnyttja restiden bättre.

Har du förslag till förbättringar?
Om vi ska lyckas uppnå SU’s klimatmål måste vi börja redan nu med att minska vårt resande. Har du förlag till förbättringar kontakta gärna miljörepresentant. Vi har alla ansvar för att följa miljöpolicyn och Fysikum kommer fortsätta miljöarbetet med att minska våra koldioxidutsläpp.

Nästa vecka anordnar miljörepresentant ett möte för att arbeta fram nästa års miljöhandlingsplan. Anställda och studenter är välkomna att delta i det arbetet och ge förslag på aktiviteter. Skicka email till Fredrik Hellberg om du är intresserad.