För undervisning och examination på Fysikum gäller följande under första halvan av vårterminen 2022:

  • Redan inplanerade examinationer i januari ges på campus enligt plan.
  • Praktiska moment såsom laborationer sker på campus.
  • Vid undervisning på plats ska studenter ges möjlighet till fysisk distansering. I de fall då distansering inte är möjligt rekommenderas munskydd. Dessa tillhandahålls av Fysikum.
  • Grundprincipen är att undervisning fortsatt sker på campus med gles sittning i undervisningslokalen. För de kurser där undervisning på distans bedöms vara likvärdigt med salsundervisning finns möjlighet till distansundervisning. I de fall tillräckligt stor sal inte finns att tillgå, bör undervisning ske antingen på distans eller i hybridform där vissa studenter följer undervisningen på distans.
  • Examination sker i huvudsak på campus.
  • Studenter och lärare ska stanna hemma vid symptom för Covid-19. Vi ska underlätta för studenter som inte har möjlighet att följa undervisningen på plats.
  • För kurser som inte ges enligt planerat undervisningsformat kommer information om aktuellt format anges på kursens sida i digitala utbildningskatalogen.
  • Information om andra halvan av vårterminen 2022 kommer så snart som möjligt.

Om nya riktlinjer eller rekommendationer kommer från Regeringen, SU eller andra myndigheter kan ovanstående komma att ändras.