Lasse Brännholm Bagge

Jag har personligen aldrig träffat Lasse, men jag har förstått att han var en mycket viktig medarbetare för Manne Siegbahnlaboratoriet. Redan som 20-åring började Lasse som utbildad instrumentmakare vid Forskningsinstitutet för Atomfysik, som senare blev Manne Siegbahninstitutet och sedermera Manne Sigbahnlaboratoriet. Där blev han kvar tills Manne Siegbahnlaboratoriet infogades i Fysikum 2011. Lasse hade en viktig roll som tekniker och ingenjör vid institutet och senare vid Fysikum. När det krävdes att ultrahögvakuumteknik (UHV) introducerades för lagringsringen CRYRING så kom Lasse att bli experten. Hans kompetens blev också en framgångsfaktor vid byggandet av DESIREE-anläggningen där ännu högre vakuum krävdes. Han blev en auktoritet inom vakuumområdet i vidare kretsar och blev ledamot av Svenska Vakuumsällskapets styrelse. För hans arbete inom vakuumteknik tilldelades han 1997 Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens Guldplakett (då som Lars Bagge). Han var en omtyckt och respekterad medarbetare som alltid var generös med att dela med sig av sin kunskap.

 

Jan Conrad, prefekt