På seminariet kommer vi fokusera på hur vi kan minimera flygresorna som ger de största utsläppen. Vid mötet presenteras policyn tillsammans med data för Fysikums miljöpåverkan i form av koldioxidutsläpp. Sedan kommer två doktorander Elisabet Edvardsson och Alice Schmidt-May berätta om när de valt att resa med tåg istället för flyg i Europa. Vi har även bjudit in Paul Glantz från ACES för att berätta hur de på deras institution arbetar med att förbättra rutiner för möten och resor. Till sist diskuterar vi i grupper hur vi kan förändra våra res- och mötesvanor här på Fysikum för att minska vårt koldioxidutsläpp.

Tid: 16 november 13:30-15:00

Plats Zoom: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64102409048

Välkomna!

Fredrik Hellberg

Fysikums miljörepresentant