och studier av katalytiska gränsytor vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2019-04-01

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest
dynamiska huvudstäder. Här är mer än 34 000 studenter, 1600 doktorander och
5000 medarbetare verksamma inom de naturvetenskapliga och humanistisk-
samhällsvetenskapliga områdena.
Fysikum är en stor institution med bred grundforskningsverksamhet, såväl
experimentell som teoretisk. Institutionen har cirka 230 anställda varav 90
doktorander och den bär en internationell prägel. Fysikum är en del av AlbaNova
universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum, och som förutom Fysikum
bland annat rymmer institutionen för astronomi vid SU, fysikinstitutionerna och
avdelningen för teoretisk kemi vid KTH samt det nordiska institutet för teoretisk
fysik, Nordita.

Forskningsområde

Forskargruppen XSoLaS vid Fysikum, Stockholms universitet söker en postdoktor
för teoretiska studier, utveckling och modellering inom ramen för en världsledande
experimentell satsning inom heterogen katalys med fokus på CO 2 -reduktion för att
motverka klimatförändring och utveckla ett hållbart framtida energiutnyttjande. Den
teoretiska metodutvecklingen avser forskningsfronten inom ultrasnabb spektroskopi
och röntgenspektroskopi vid synkrotronljus och röntgenlaserkällor. Fundamentala
spektroskopiska processer och även elektron-hål-pars energidissipativa processer av
betydelse för analysen av experimenten kommer att studeras inom projektet. Ett mål
är en djupare förståelse av reaktionsmekanismer, kemisk bindning och vätebindning
vid gränsskiktet mellan vätska och elektrod under elektrokemisk CO 2 reduktion
baserat på mätningar och modellering av katalytisk aktivitet såväl som mätningar
med röntgenabsorptions, emissions och fotoelektronspektroskopi.

XSoLaS-gruppen (http://xsolasgroup.fysik.su.se/) fokuserar på fundamentala
studier av reaktivitet på ytor, elektrokatalys och vätebindning i vätskor. Projektet
ingår i ett större program med andra deltagare vid Fysikum och Stanford University
och involverar teoretiska simuleringar som stöd för ultrasnabb optisk spektroskopi
som komplement till röntgenbaserade experiment. Stipendiaten förväntas bidra till
helhetsbilden och också tillbringa en del av stipendietiden på Stanford University för
att bedriva forskning tillsammans med samarbetspartners där.

Behörighetskrav

Stipendium för bedrivande av postdoktorstudier kan utdelas under högst två år inom
en femårsperiod efter disputation eller motsvarande.

Bedömningsgrunder

En lämplig bakgrund är en PhD i teoretisk kemi eller fysik och bakgrund i antingen
modellering av elektrokemi, ytkemi, och/eller ytfysik röntgenmetoder applicerat på
gränsytor.
Bedömningen baseras på dokumenterad teoretisk kunskap relevant för området,
kunskap om och erfarenhet av program och teoretiska metoder, analytisk förmåga,
förmåga att arbeta såväl i grupp som självständigt, samt personligt engagemang.
Stark motivation anses vara en nyckelkomponent för ett framgångsrikt utfall av den
postdoktorala forskningen. Sökande uppmanas att till ansökan bifoga dokument som
styrker kvalifikationer och meriter, dvs kunskap, förmågor och erfarenheter
relevanta för ansökan. Rekommendationsbrev och intervjuer kommer att användas
för att bedöma den sökandes kvalifikationer.

Stipendiet

Postdoktorsstipendium avseende ett års heltid som kan förlängas med ytterligare ett
år. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från
diskriminering och som ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om stipendiet lämnas av Prof. Lars G.M. Pettersson, lgm@fysik.su.se,
eller av prefekt Sven Mannervik, mannervi@fysik.su.se.

Ansökan

Välkommen med din ansökan, märkt med SU-0160-18, senast den 1 April
2019 via epost till Prof. Lars G.M. Pettersson, lgm@fysik.su.se. OBS! Ange
referensnummer SU-0160-18 i ämnesraden.

När du ansöker ber vi dig att ange följande uppgifter:

 •  dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 •  kontaktinformation för 1-2 referenspersoner

Viktigt: Referenspersonerna ska senast sista ansökningsdag skicka
rekommendationsbrev via epost till Prof. Lars G.M. Pettersson, lgm@fysik.su.se.

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och
  publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  • varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  • varför och hur du vill bedriva projektet
  • vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Välkommen med din ansökan!

Referensnummer SU-0160-18

Sista ansökningsdag 2019-04-01