Albanova exteriör
Foto: Ingmarie Andersson/Stockholms universitet

Projektbidrag:

Ariel Goobar, professor vid Fysikum, får 4 320 000 kr för projektet ”Kartläggning av ny fysik med tidsupplöst astronomi”. 

Klas Hultqvist, professor vid Fysikum, får 2 940 000 kr för projektet ”Systematiska effekter och analys i IceCube”.

Jens Jasche, universitetslektor vid Fysikum, får 3 565 000 kr för ”Dechiffrering av den dynamiska kosmiska strukturen i universum”.

Eva Lindroth, professor vid Fysikum, får 3 280 000 kr för projektet ”Tidtagning på atomnivå”.

Edvard Mörtsell, professor vid Fysikum, får 3 565 000 kr för projektet ”Nytt ljus på Hubblekontroversen”.

Lars Pettersson, professor vid Fysikum, får 2 400 000 kr för projektet ”Vattens anomalier”.

Iuliana Toma-Dasu, professor vid Fysikum, får 3 160 000 kr för projektet ”Virtuella forskningsplattformar inom radioterapi – Från tumörmodellering till effektiv evaluering av behandlingsresultat”.

Henning Zettergren, professor vid Fysikum, får 3 280 000 kr för projektet ”Komplexa kolbaserade molekyler och kluster: Laddningsutbyte, energiöverföring och molekylbildning”.

Etableringsbidrag:

Jörn Mahlstedt, postdoktor vid Fysikum, får 3 600 000 kr för projektet ”Nya fotosensorer för framtida direktdetektionsexperiment av mörk materia”.

Michael Gatchell, postdoktor vid Fysikum, får 3 280 000 kr för projektet ”Små kalla reaktionskärl för studier om hur organiska molekyler bildas i det interstellära mediet”.