Bakgrund

Höstterminen 2004 tillsatte Fysikums styrelse en arbetsgrupp med syfte att undersöka förekomsten av sexuella trakasserier bland studenterna på institutionen samt föreslå åtgärder. En undersökning genomförs därför årligen i enkätform på föreläsningstid, för att så många studenter som möjligt ska kunna dela med sig av sina erfarenheter.

Från och med vårterminen 2016 har enkäten omarbetats från att ha en fokus på köns- och sexuella kräkningar till att inbegripa diskriminering och trakasserier i alla dess former. Den nya enkäten delas även ut till årskurs 1 istället för årskurs 2, för att bemöta eventuella problem så tidigt som möjligt.

Enkäten

Enkäten finns tillgänglig att laddas ner här (95 Kb) . 

För frågor eller kommentarer om enkäten kontakta:
Jesper Norell (jesper.norell@fysik.su.se), doktorandernas jämställdhetsombud, eller Fysikums jämställdhetsombud (se kontaktuppgifter i högerspalt).

Sammanställningar (2005 - 2015)