En liten men inte försumbar del av Fysikums energiförbrukning kommer från datorer, skärmar och lampor på kontoren. För att minska förbrukningen ytterligare ordnar Fysikum ett grenuttag med strömbrytare till alla som vill ha möjlighet att stänga av all sin elektroniska utrustning på kvällar, nätter och helger. Strömaggregat drar flera watt även när de inte används och har man flera stycken på sitt kontor kan det vara värt att enkelt kunna koppla bort dem från elnätet. Om du är intresserad av att få ett gratis grenuttag skicka ett mail till Fredrik Hellberg och tala om hur många uttag du behöver. Även om bidraget kan tyckas blygsamt stimular det till ett miljövänligt handlande.

Grenuttag med strömbrytare för att underlätta avstängning och därmed minska elförbrukningen
Grenuttag med strömbrytare för att underlätta avstängning och därmed minska elförbrukningen

Här finns andra tips på hur du kan spara energi på din arbetsplats. Om du har ett annat förslag på hur du kan förminska elförbrukningen för du gärna skicka ditt tips till miljörepresentanten.

  • Släck lyset på kontoret när du inte är där (och inte bara när du går hem för dagen).
  • I föreläsningssalar och andra allmänna utrymmen finns många lampor, så se till att släcka lyset innan du går därifrån.
  • Se till att datorer och skärmar är inställda med stand-by läge.
  • Ultrakompakt PC kan vanligtvis monteras bakpå skärmen och är ett energisnålt alternativ till stationära datorer
    Ultrakompakt PC kan vanligtvis monteras bakpå skärmen och är ett energisnålt alternativ till stationära datorer
    Vid köp av ny elektronisk utrustning ska hänsyn tas till utrustningens elförbrukning. Stationära datorer drar mer energi än laptops. Ultrakompakta datorer med samma prestanda som laptops är ett energismart alternativ till stationära datorer.
  • Använd energisnåla läslampor på kontoret.
  • Frosta av frys i allmänna utrymmen regelbundet (även viktigt ur brandskyddssynpunkt).