Miljöhandlingsplan

Varje år tar Fysikum fram förslag, ofta i samverkan med fakulteten, på miljömål och utarbetar en miljöhandlingsplan. Här hittar du årets och tidigare års miljöhandlingsplaner:

2021 (628 Kb)

2020 (45 Kb) 2019 (45 Kb) 2018 (22 Kb) , 2017 (28 Kb) ,  2016 (117 Kb) ,  2015 (131 Kb) , 2014 (37 Kb) , 2013 (24 Kb)

Årets miljöhandlingsplan

Enligt 2021 års miljöhandlingsplan ska vi fortsätta arbetet som påbörjades 2020. Vi kommer under året att bjuda in anställda till ett seminarium för att diskutera resvanor. Hälften av Stockholms universitets CO2-utsläpp kommer från resor och universitetet har som mål att vara CO2-neutrala 2040. Vi ska även se över möjligheter för våra anställda att arrangera workshops och konferenser delvis eller helt på distans.

Vi ska föra in nya lärandemål i vissa utvalda kurser för att synliggöra hur hållbar utveckling finns med i våra utbildningar. Hemsidan ska uppdateras med tips för hur man kan vara miljösmart på arbetsplatsen och vi ska skapa en artikelserie där för att synliggöra den forskning vi har förknippad med hållbar utveckling. Vi ska även se över om vi kan minska pappersåtgång vid distribuering av avhandlingar.

Dokument

Här hittar du andra dokument och rapporter från miljöarbetet: