Stockholms universitet är miljöcertifierat enligt standarderna ISO 14001 och EMAS. Information om universitetsets miljöpolicy, mål, plan och organisation hittar du enklast på miljöwebben. Där hittar du även information om vad du som anställd har för ansvar och hur du kan vara delaktig i miljöarbetet.

Ansvar för miljöarbete på institutionerna har miljörepresentanterna. Fysikums miljörepresentant är Fredrik Hellberg och honom kan du kontakta om du har frågor om miljöarbetet på institutionen eller om du har förslag på förbättringar som rör instutitionens miljöarbete.

Miljöavvilkelser och förbättringar ska rapporteras in till SAMIR (Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-InRapportering)

Miljöhandlingsplan

Varje år tar Fysikum fram förslag, ofta i samverkan med fakulteten, på miljömål och utarbetar en miljöhandlingsplan. Här hittar du årets och tidigare års miljöhandlingsplaner:

2019 (45 Kb) 2018 (22 Kb) , 2017 (28 Kb) ,  2016 (117 Kb) ,  2015 (131 Kb) , 2014 (37 Kb) , 2013 (24 Kb)

Årets miljöhandlingsplan

Fysikum kommer under 2019 fortsätta arbeta med att förbättra miljökrav i upphandlingar. Vi kommer även arbeta med att skapa rutiner för att kunna miljöanpassa konferenser som anordnas hos oss och att underlätta för anställda att resa med tåg istället för flyg. Hållbar utveckling är även viktigt inom undervisningen och vi ska undersöka möjligheten att ge avancerade kurser på distans.

Dokument

Här hittar du andra dokument och rapporter från miljöarbetet: