Öppna föreläsningar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Samverkan
  5. Allmänhet
  6. Öppna föreläsningar
Öppna Föreläsningar

Öppna föreläsningar 2021-2022

Följande öppna föreläsningar kommer hållas på Fysikum under hösten 2021 och våren 2022.

Här kan du se på tidigare föreläsningar.

Svante Jonsell

Öppen föreläsning av Svante Jonsell - 2 februari 18.15

Antiatomer – en nyckel till universums hemligheter?

Så vitt vi kan se är hela universum uppbyggt av olika former av materia. Vid universums skapelse bör dock en lika stor mängd antimateria ha skapats. En olöst fråga i fysiken gäller vart all denna antimateria har tagit vägen. Svaret söks på många olika sätt. Här ska jag berätta om försök med mycket noggranna mätningar på atomer av antimateria. Om antimaterian visar sig bete sig minsta lilla aning annorlunda än den vanliga materian skulle det omkullkasta det vi tror oss veta om antimateria, och därmed öppna dörrar för helt nya förklaringar.

Jón Gudmundsson

Public lecture by Jón Gudmundsson - 3 Mars 18.15

Observational cosmology and the infant universe

Over the last few decades, a multi-wavelength explosion of astrophysical measurements has established a highly-successful model of the universe called Lambda-CDM (ΛCDM). In fact, James Peebles received the 2019 Nobel prize in physics for playing a major role in the formulation of this model. Despite the success that this model has had, there are numerous unresolved questions, some of which are pressing hard against its foundations. In this talk, I will review some of the key questions in cosmology that we are tackling with current and upcoming telescopes and experiments. In particular, I will focus on studies of the cosmic microwave background that endeavor to shed light on some of the earliest moments in the history of the universe.

Marta Lazzeroni

Public lecture by Marta Lazzeroni - 7 April 18.15

The ART of radiation

Radiation is a double-edged sword in oncological care. It is used for diagnostic and treatment purposes but it holds the potential for inducing cancer and other detrimental effects in healthy cells. Radiotherapy relies on imaging to deliver a radiation dose that sterilizes the tumour cells and minimizes the impact on the surrounding tissues. Physicists specialised in the medical use of ionising radiation play a key role in imaging and irradiating tumours as well as on optimising the overall treatment strategy.  In this lecture, we explore the use of imaging in light of these fundamental questions: can we “paint” with radiation based on tumour imaging information? Can we predict, at an early time point, which patients will not respond to the treatment? If so, how can we adapt the treatment to the patient needs?

Linda Megner

Öppen föreläsning av Linda Megner - 5 Maj 18.15

Ny satellit undersöker atmosfärens osynliga vågor

Luften är, precis som havet, fylld av vågor. Luftvågorna är osynliga, så i vardagen tänker man kanske inte på dem, men de ger upphov till vindar och luftströmmar över hela jordklotet och är därför är viktiga om man vill förstå atmosfären och hur den förändras. Att vågorna är osynliga gör dem så klart svåra att observera, men i vinter får vi en ny svensk forskningssatellit som kommer göra det möjligt att studera vågorna globalt i tre dimensioner. Jag kommer berätta om detta och förhoppningsvis visa de allra första resultaten.

Kontaktpersoner för samverkan

Michael Odelius

PR-ansvarig
Tel: 08 5537 8713
e-post: odelius@fysik.su.se

Gunilla Häggström
Ansvarig för kommunikation
Tel: 08 - 5537 8733  
e-post: gunilla.haggstrom@fysik.su.se

Universitetet i sociala medierFysikum på Facebook Fysikum på Instagram Universitetet på Linkedin Fysikum på Twitter Fysikum på YouTube

play puff
Hitta till hos

Kontaktperson för öppna föreläsningar

Wolf Geppert

Tel: 08 5537 8634
e-mail: wgeppert@fysik.su.se