Företag & organisation

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Samverkan
  5. Företag & organisation

Samverka för framtiden

För framtidens omfattande teknikutveckling har fysiken en av de viktigaste rollerna. Fysikum har klara målsättningar för att ligga i spetsen av samhällsutvecklingen. Det är här som samverkan med näringslivet blir viktig. Att ha gemensamma målbilder och projekt som gynnar så väl näringslivet som akademin.

Forskningssamverkan

Fysikum arbetar för att närhet till näringslivet skall bli en naturlig konsekvens av forskningen. Forskargrupper och företag arbetar tillsammans för att berika vårat samhälle med framtidssmarta och innovativa lösningar på dagen problem

pNMR

Nya kontrastmedel för medicinsk magnetröntgen

Inom ett av EU finansierat Marie Curie Initial Training Network för spektroskopi på kärnspinn samarbetar 9 akademiska forskargrupper och 4 kommersiella företag kring utvecklingen av av nya metoder att studier av paramagnetiska system med tillämpningar inom katalys, batterier och metallenzym.

Utbildningsamverkan

Fysikum arberar hårt för att utveckla en god och långvarig relation med en mängd företag. Syftet med utbildningssamverkan är att tillsammans med externa aktörer utveckla utbildningens kvalité och yrkesanknytning.

Kursen praktik i fysik

Vi vill också tipsa om kursen Praktik i fysik, inom vilken våra duktigaste studenter arbetar med projekt på företag relevanta för deras utbildning.

Om detta låter intressant för ert företag eller om du har frågor kring kursen är du välkommen att kontakta våra lokal samverkanskoordinator Monica Olofsson.

Kontaktperson för företag

Monica Olofsson

Monica Olofsson

Lokal samverkanskoordinator

e-post: monica.olofsson@fysik.su.se

För företag

Är du arbetsgivare eller representerar du ett företag som önskar komma i kontakt med våra duktiga studenter och alumner?

Vi tar regelbundet emot företagsrepresentanter som vill berätta om sin verksamhet och du är välkommen att kontakta oss om det kan vara av intresse även för er. Om ni besöker oss på AlbaNova universitetscentrum står vi för lokal och inbjudningar till alumner/studenter, men vi diskuterar gärna även besök på er arbetsplats.