Kommun & skola

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Samverkan
  5. Kommun & skola

Skolor

Prenumerera på nyhetsbrev

Vi på Fysikum samarbetar gärna med skolor. Kanske för att vi vet att det finns en forskare i varje barn, eller för att kunskap om världen blir allt viktigare. Vi organiserar en hel del aktiviteter för att sprida information om forskning och forskningsresultat, men framför allt för att sprida vår nyfikenhet på världen och inspirera framtidens vuxna. Vi finns som stöd för lärare också genom öppna föreläsningar, workshoppar, och flera aktiviteter både för att hålla sig uppdaterad och för att använda aktivt i undervisningen.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev till lärare för att hålla dig informerad och få inbjudningar till våra särskilda evenemang.

 

Experiment med ljus

FysikShow

FysikShow är ett samverkansprojekt från Stockholms universitet med syftet att höja intresset för naturvetenskap och forskning. FysikShow kommer till skolor och deltar i olika evenemang som har anknytning till naturvetenskap.

Fysiktavlingen2016

Fysiktävling

I november varje år arrangerar vi en talangjaktliknande tävling i AlbaNova universitetscentrum. Elever från årskurs 5 och 6 i alla Stockholms grundskolor inbjuds att utföra demonstrationer med enkla medel som de själva förberett. Demonstrationer har i alla tider varit ett mycket bra redskap att förevisa och förklara fysikaliska fenomen och grundläggande principer i naturvetenskap för sig själv och andra.

 

HollywoodFysik

Hollywoodfysik

Hur långt flyger egentligen en människa när man blir skjuten? Sprängs man verkligen om man blir utsatt för rymdens vacuum? De och många andra frågor besvarar vi i vår Hollywoodfysikshow!

Lärarfortbildning

Lärarfortbildning

För lärare som vill uppdatera sina kunskaper erbjuder Fysikum en rad kurser, bl.a i fysik, elektronik, datateknik och internet-användning.

Plasma ball

Vetenskapens Hus

På AlbaNova universitetscentrum ligger Vetenskapen Hus som är ett vetenskapligt laboratorium riktat mot skolklasser, lärare och allmänheten. Syftet med verksamheten är att öka intresset för naturvetenskap och verka för samarbete mellan skola och högskola. Vid besök i laboratoriet får gruppen handledning av ämneslärare, studenter eller doktorander från KTH/Stockholms universitet i modernt utrustade lokaler. Vetenskapens Hus fungerar som en bred kontaktyta mellan skola/lärare och forskningsvärlden inom områdena bioteknik, miljöfysik, astronomi och modern fysik.

prenumerera nyhetsbrev

Nationellt Resurscentrum för Fysik

Centrets huvuduppgift är att öka barns och ungdomars intresse för naturvetenskap i allmänhet och fysik i synnerhet. Lärare och elever i grund- och gymnasieskolan är den främsta målgruppen.

Svenska Fysikersamfundet

är en ideell för att främja fysikalisk forskning och tillämpningar. Samfundet är även till för att öka samverkan mellan fysiker och andra grupper i samhället som t.ex. massmedia och har en livaktig sektion för utbildning.

Stockholms universitets öppna föreläsningar

där universitetets forskning presenteras i populärvetenskaplig form. Ämnena är breda - stora och små, nationella och internatio- nella, bekanta eller helt nya. Ofta ingår även en frågestund som ger möjlighet till dialog mellan forskaren och åhörarna.

Kungliga vetenstkapsakademin, KVA.

Akademien anordnar många föreläsningar, symposier, vetenskapsdagar m.m. och de flesta är gratis och öppna för allmänheten.