Tema: Elektromagnetism

Elektromagnetism - hårresande spänning!

FysikShow, tema: Elektromagnetism

Se listan över våra favoritexperiment, eller sammanställningen över alla våra experiment, sorterade efter tema. Vi kan sätta ihop en show från listan med våra favoriter, eller med ett tema som passar er klass. Val av tema kan göras på bokningsformuläret.

Observera att några experiment förekommer under mer än ett tema.

Blixt från Van de Graaff

Syfte: Att visa hur elektriska urladdningar och blixtnedslag fungerar. Sammanfattning: En Van de Graaff-generator laddas upp och skapar elektriska urladdningar. Nyckelord: Elektriska fält, elektrisk potential, spänning, konduktivitet, statisk laddning, gnista, blixt.

Magnet i kopparrör

Syfte: Att visa Lenz lag. Sammanfattning: En magnet som faller genom ett kopparrör bromsas genom induktion. Nyckelord: Elektromotorisk kraft, induktion, konduktivitet, magnetfält, magnetism, acceleration, rörelse, krafter, gravitation.

Meissnereffekt

Syfte: Att visa Meissnereffekt för en supraledare. Sammanfattning: En liten magnet kan sväva ovanför en supraledare. Nyckelord: Induktion, konduktivitet, magnetfält, motstånd, supraledning, kvantmekanik, flytande kväve, termiska egenskaper.

Teslaspole

Syfte: Att demonstrera trådlös överföring av ström och dess principer.
Sammanfattning: Ett ljusrör placeras i närheten av en Teslaspole och lyser upp. En mobiltelefon laddas i närheten av spolen utan att röra vid den.
Nyckelord: Elektromagnetism, ljus, elektricitet, magnet, magnetfält, induktion.

Kontakta oss

Kontaktpersoner för samverkan

Michael Odelius

PR-ansvarig
Tel: 08 5537 8713
e-post: odelius@fysik.su.se

Serena Nobili

Ansvarig för kommunikation
Tel: 08 5537 8544
e-post: serena@fysik.su.se

Hitta till hos
Tema Våra favoriter
Tema Elektromagnetism
Tema Värme
Tema Vågor (ljud/ljus)
Tema Tryck