Tema: Favoriter

FysikShow, tema: Favoriter

Rubens rör - vågor i eldslågor

Rubens rör - en av våra favoriter!

Blixt från Van de Graaff

Syfte: Att visa hur elektriska urladdningar och blixtnedslag fungerar. Sammanfattning: En Van de Graaff-generator laddas upp och skapar elektriska urladdningar. Nyckelord: Elektriska fält, elektrisk potential, spänning, konduktivitet, statisk laddning, gnista, blixt.

Experiment med flytande kväve

Syfte: Att på olika underhållande sätt visa flytande kväves egenskaper.

Sammanfattning: Vi har ett antal experiment som kombinerar flytande kväve med ballonger, godis, glass och annat för att demonstrera låga temperaturer, tryckförändringar, Leidenfrosteffekten med mera.

Nyckelord: Energi, termodynamik, värme, tryck, termiska egenskaper, fasövergång.

Infrarött ljus - så kan vi se det

Syfte: Att upptäcka infrarött ljus och visa egenskaper hos en CCD-platta.

Sammanfattning: Med en digitalkamera kan man fånga infrarött ljus från exempelvis en fjärrkontroll till en TV.

Nyckelord: Spektralanalys, färg, ljus, optik, infrarött ljus, CCD, digitalkamera.

Magdeburgska halvkloten

Syfte: Att demonstrera vakuumprinciper.

Sammanfattning: Två metallhalvklot sätts ihop och luften pumpas ut vilket leder till att de blir svåra att separera.

Nyckelord: Vakuum, tryck.

Rubens rör

Syfte: Att demonstrera hur ljud fungerar och vad stående vågor är.

Sammanfattning: En metallcylinder med små hål fylls med gas som antänds. På ena sidan av cylindern finns en högtalare som skickar in ljud och skapar vågor i eldslågorna.

Nyckelord: Tryck, ljud, volym, högtalare, vibrationer.

Kontakta oss

Kontaktpersoner för samverkan

Michael Odelius

PR-ansvarig
Tel: 08 5537 8713
e-post: odelius@fysik.su.se

Serena Nobili

Ansvarig för kommunikation
Tel: 08 5537 8544
e-post: serena@fysik.su.se

Hitta till hos
Tema Våra favoriter
Tema Elektromagnetism
Tema Värme
Tema Vågor (ljud/ljus)
Tema Tryck