Tema: Tryck

Tor gör experiment med en ballong och flytande kväve

FysikShow, tema: Tryck

Se listan över våra favoritexperiment, eller sammanställningen över alla våra experiment, sorterade efter tema. Vi kan sätta ihop en show från listan med våra favoriter, eller med ett tema som passar er klass. Val av tema kan göras på bokningsformuläret.

Observera att några experiment förekommer under mer än ett tema.

Ballong i flytande kväve och tvärtom

Syfte: Att demonstrera hur gas beter sig när den förändrar temperatur. Sammanfattning: En uppblåst ballong sänks ned i flytande kväve och blir sladdrig och inte mycket större än innan den var uppblåst. Omvänt kan en liten mängd av det flytande kvävet användas för att blåsa upp en ny ballong. Nyckelord: Termodynamik, gas, ångtryck, volym, fasändring, flytande kväve, tryck.

Knyckla ihop en läskburk.

Syfte: Att studera hur luftens tryck och volym hänger ihop med temperaturen. Sammanfattning: En läskburk knycklas ihop med hjälp av lite kallt vatten och en kokplatta. Nyckelord: Krafter, ångtryck, allmänna gaslagen, termodynamik, tryck, volym.

Magdeburgska halvkloten

Syfte: Att demonstrera vakuumprinciper.

Sammanfattning: Två metallhalvklot sätts ihop och luften pumpas ut vilket leder till att de blir svåra att separera.

Nyckelord: Vakuum, tryck.

Rubens rör

Syfte: Att demonstrera hur ljud fungerar och vad stående vågor är.

Sammanfattning: En metallcylinder med små hål fylls med gas som antänds. På ena sidan av cylindern finns en högtalare som skickar in ljud och skapar vågor i eldslågorna.

Nyckelord: Tryck, ljud, volym, högtalare, vibrationer.

Kontakta oss

Kontaktpersoner för samverkan

Michael Odelius

PR-ansvarig
Tel: 08 5537 8713
e-post: odelius@fysik.su.se

Serena Nobili

Ansvarig för kommunikation
Tel: 08 5537 8544
e-post: serena@fysik.su.se

Hitta till hos
Tema Våra favoriter
Tema Elektromagnetism
Tema Värme
Tema Vågor (ljud/ljus)
Tema Tryck