Tema: Vågor (ljud/ljus)

Laserljus som följer en vattenstråle

FysikShow, tema: Vågor (ljud/ljus)

Se listan över våra favoritexperiment, eller sammanställningen över alla våra experiment, sorterade efter tema. Vi kan sätta ihop en show från listan med våra favoriter, eller med ett tema som passar er klass. Val av tema kan göras på bokningsformuläret.

Observera att några experiment förekommer under mer än ett tema.

Ljudöverföring via laser

Syfte: Att visa en enkel signalöverföring med ljus. Sammanfattning: En ljudsignal skickas via en laserstråle från en CD-spelare till en högtalare. Nyckelord: Elektromagnetisk strålning, ljus, fiberoptik, optik, högtalare, ljud, vibrationer.

Ljusabsorption i saltflamma

Syfte: Att demonstrera spektralanalys och absorption av ljus från övergångar i natrium. Sammanfattning: Lågan hos en bunsenbrännare belyses med ljus från en natriumlampa. Vi tillför sedan lite salt till lågan. När saltet brinner lyser lågan upp med en stark färg. Samtidigt absorberas ljuset från natriumlampan och det bildas en skugga där natriumlampan var fokuserad. Nyckelord : Atomfysik, kvantmekanik, spektralanalys, färger, ljus, ljusabsorption.

Rubens rör

Syfte: Att demonstrera hur ljud fungerar och vad stående vågor är.

Sammanfattning: En metallcylinder med små hål fylls med gas som antänds. På ena sidan av cylindern finns en högtalare som skickar in ljud och skapar vågor i eldslågorna.

Nyckelord: Tryck, ljud, volym, högtalare, vibrationer.

Kontakta oss

Kontaktpersoner för samverkan

Michael Odelius

PR-ansvarig
Tel: 08 5537 8713
e-post: odelius@fysik.su.se

Serena Nobili

Ansvarig för kommunikation
Tel: 08 5537 8544
e-post: serena@fysik.su.se

Hitta till hos
Tema Våra favoriter
Tema Elektromagnetism
Tema Värme
Tema Vågor (ljud/ljus)
Tema Tryck