FysikShow

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Samverkan
  5. Kommun & skola
  6. FysikShow
  7. Välkommen till Stockholms universitets FysikShow!

Välkommen till Stockholms universitets FysikShow!

Fyll i formuläret nedan för att skicka "Välkommen till Stockholms universitets FysikShow!" till en vän..

Skicka "Välkommen till Stockholms universitets FysikShow!" till en vän.

Captcha

För att vara säker på att denna funktion inte missbrukas ber vi att du identifierar dig genom att använda captcha-funktionen nedan.

Tillbaka till artikeln

Kontakta oss

Kontaktpersoner för samverkan

Michael Odelius

PR-ansvarig
Tel: 08 5537 8713
e-post: odelius@fysik.su.se

Daniel Axelsson

Ansvarig för kommunikation
Tel: 08 1207 6247  
e-post: daniel.axelsson@fysik.su.se

Hitta till hos

Nationellt Resurscentrum för Fysik

Centrets huvuduppgift är att öka barns och ungdomars intresse för naturvetenskap i allmänhet och fysik i synnerhet. Lärare och elever i grund- och gymnasieskolan är den främsta målgruppen.

Svenska Fysikersamfundet

är en ideell för att främja fysikalisk forskning och tillämpningar. Samfundet är även till för att öka samverkan mellan fysiker och andra grupper i samhället som t.ex. massmedia och har en livaktig sektion för utbildning.

Stockholms universitets öppna föreläsningar

där universitetets forskning presenteras i populärvetenskaplig form. Ämnena är breda - stora och små, nationella och internatio- nella, bekanta eller helt nya. Ofta ingår även en frågestund som ger möjlighet till dialog mellan forskaren och åhörarna.

Kungliga vetenstkapsakademin, KVA.

Akademien anordnar många föreläsningar, symposier, vetenskapsdagar m.m. och de flesta är gratis och öppna för allmänheten.