I årets tävling deltog skolor från Huddinge, Stockholm, Sollentuna och Bagarmossen. Det blev en tät kamp med många fina presentationer. Till skillnad från tidigare år lyckades i stort sett allas försök och det gjorde såklart inte juryns val enklare. Som tidigare år fick eleverna en rundvandring på Fysikum under tiden juryn valde ut vinnarna. På Vetenskapens Hus fick de en demonstration av svävande supraledare. De besökte också DESIREE som är en lagringsring för joner och även om det var svårt att förstå hur den fungerar imponerades barnen av alla de instrument som är nödvändiga för att ett så stort fysikexperiment ska fungera. Till sist bjöd två av Fysikums doktorander, Kess Marks och Emma Anderson, på en imponerande show med flera olika fysikdemonstrationer. Förstapriset gick i år till Genierna från Carlssons skola med sitt försök "Fritt fall". Alla gick inte hem som vinnare, men vi hoppas att alla hade en rolig och intressant dag på Fysikum.

Jury: Jury i årets tävling var Thors Hans Hansson och Michael Odelius från Fysikum, samt Per Nordström från Naturvetenskapliga fakultetskansliet.

Juryns motiveringar till de tre vinnande lagen:

1:a pris

Lag Genierna från Carlssons Skola, med motivering: ”En klar förklaring av vad som menas med fritt fall, med väl genomförda experiment och flera bra exempel.”

2:a pris:

Newton från Brotorpsskolan med motiveringen ”En åskådlig demonstration av Newtons tredje lag, som möjliggjordes av ett gott samarbete i laget.”

3:e pris:

Smarta Juniorer från Visättraskolan med motiveringen ”En väl genomförd simulering av ett vulkanutbrott och en intressant redogörelse för vulkaniska fenomen.”

Deltagarlista

 

Bidrag Lag Skola Försök
1 Vilda gänget Visättraskolan Ogenomtränglighet
2 My Mind (Mm) Visättraskolan Ytspänning
3 The light team Engelska skolan Norr Ljuset i staden
4 Lag Newton Carlssons skola Vad är gravitation?
5 Glasblåsarna Brotorpsskolan Ljud i instrument
6 Vibrationerna Brotorpsskolan Spår av ljud
7 Fysik kämparna® Visättraskolan Ljus mot ljud
8 De makroskopiska fysikerna Carlssons skola Tröghetskraft
9 DensiTeam Carlssons skola Densitet-vad är det?
10 EFT Mörtviksskolan Släpp bollen
11 Team Tesla Vittraskolan Sollentuna Hur fungerar en elmotor?
12 Zlatanya Mörtviksskolan Sjungande glas
13 Gravitationsgalningarna Brotorpsskolan Gravitationskraften
14 Science kids Engelska skolan Norr Elektriska citroner och magneter
15 Newton Brotorpsskolan Newtons tredje lag
16 Bananerna Carlssons skola Hur kan flygplan lyfta?
17 Visä¶VisaA Visättraskolan Regn efter molnet
18 Smarta Juniorer™ Visättraskolan Explosioner
19 Genierna Carlssons skola Fritt fall

 

Vi vill tacka våra sponsorer!

Vi vill även passa på att tacka alla som varit med och bidragit med fina pris i tävlingen: Tom Tits, Casio, Tekniska museet, Alega Skolmateriel, Sagitta, CERN, Kärnan, och Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet.

Fysiktävlingens sponsorloggor 2015