---- Fysiktävling för 2021 har blivit inställd. Men vi återkommer nästa år ----

 

I november/december varje år låter Fysikum, institutionen för fysik vid Stockholms universitet, arrangera en lagtävling i fysikdemonstrationer i Albanova universitetscentrum. Demonstrationer har i alla tider varit ett mycket bra redskap att förevisa och förklara fysikaliska fenomen och grundläggande principer i naturvetenskap för sig själv och andra.
Med tävlingen vill vi locka elever att intressera sig för naturvetenskap och speciellt fysik. Erfarenheten och känslan av att tillsammans lyckas få andra människor att förstå något som man själv fascineras av hoppas vi ska ge mersmak både för fysikämnet och undervisningsrollen.
Vi vill framför allt förmedla att fysik är roligt och inspirerande. Därför bjuder vi in till en heldag där alla ska känna sig hörda och får svar på sina frågor. Vi kan lova att alla kommer gå härifrån med nya idéer både från demonstrationerna och vår rundvandring på Fysikum.

Vilka kan delta?

Tävlingen är öppen för klasser i årskurs 5-6 i alla skolor i Stockholmsregionen.

Tävlingen anordnas på Albanova men kan behöva anordnas digitalt om särskilda COVID-19 restriktioner behöver tillämpas. 

Hålltider

 --- Inställt för 2021 ----

Hur går tävlingen till?

Eleverna demonstrerar ett fysikaliskt fenomen på max fem minuter. De kan välja att behandla valfritt tema inom fysiken: Vad är ljud? Hur fungerar en krockkudde? Är tyngdpunkten viktig? Vad är färg? Finns det olika former av energi? Hur fungerar en kamera? Varför behöver en båt köl för att kunna segla? Hur regnbågen uppkommer eller kanske något klassiskt som Arkimedes princip.
Det får gärna presenteras underhållande, men måste också förklaras begripligt och korrekt. Vår tanke är att detta kan vävas in i undervisningen inom valfria teman i läroplanen, som energi, teknik eller miljö, och ge eleverna en extra motivering att fördjupa sig i något spännande.

Bidragen bedöms av en enväldig jury.

Priser

Utan priser blir det inte mycket till tävling. Generösa sponsorer har bidragit med populära priser.

Regler

 1. Varje lag ska bestå av 2-5 deltagare
 2. Laget ska demonstrera ett fysikaliskt fenomen inför de övriga lagen och en jury. Demonstrationen ska rikta sig till publiken (inte juryn). Barnen ska tänka att de utför den för sina klasskamrater. Demonstrationen görs lämpligen med hjälp av ett enkelt experiment som ska förklaras. Fenomenet kan även presenteras och förklaras med ett drama eller med ett modellbygge eller liknande.  I den mån det är möjligt låt eleverna själva välja fysikaliskt fenomen och presentationssätt för att de ska känna att bidraget är meningsfullt och förklarande. Sträva efter att alla i gruppen deltar aktivt.
 3. Laget förbereder presentationen i sin skola och de får endast använda sig av enkla och vardagliga medel som finns i hemmet eller i skolan.
 4. Demonstrationen får ta högst fem minuter.
 5. Avsluta gärna presentationen med en kort sammanfattning (ungefär en halv minut) där de förklarar vad man bör ha lärt sig och vad det har med fysik att göra. 
 6. De får inte utföra ett försök som kan vara farligt för dem själva eller andra.
 7. Presentationen bedöms av en jury och kan inte överklagas. Juryn består av en forskare i fysik, en representant från lärarutbildningen och en person utan avancerade fysikkunskaper.
 8. Projektor, TV-skärm eller liknande får ej användas. Det går bra att använda skyltar eller planscher, men måste då vara stora och tydliga så publiken kan se.
 9. Alla som deltar i tävlingen måste ha ett intyg från en förälder som säger om Fysikum får tillstånd att filma och fotografera henne eller honon. Blankett för intyg finns att hämta här:
  Foto/filmintyg fysiktävling 2020 (61 Kb)

När juryn granskar bidragen för att utse vinnarna i tävlingen kommer hänsyn tas till:

 • det fysikaliska innehållet
 • hur det fysikaliska fenomenet förklaras
 • utförandet av presentationen
 • hur deltagarna i laget arbetar tillsammans

Anmälan

Anmälan sker senast en månad före tävlingsdagen via epost till hellberg@fysik.su.se. Ange skola, klass, lagets namn, antal elever, titel på bidraget och en kort beskrivning av försöket. Använd gärna någon av mallarna nedan:
Anmälan Fysiktävlingen mall (Word) (13 Kb)
Anmälan Fysiktävlingen mall (pdf) (27 Kb)

Senast två veckor innan tävlingen kan man skicka in kompletterande uppgifter.
Det finns plats för 20 lag i tävlingen. Varje klass får anmäla max två lag. Om fler än 20 lag är anmälda efter sista anmälningsdagen kommer antal deltagande skolor prioriteras, därmed kan vissa eller alla klasser kanske bara ha med ett lag. Finns det fortfarande inte plats för alla får de först anmälda skolorna vara med.

För ytterligare frågor kontakta

Fredrik Hellberg
E-post: hellberg@fysik.su.se, tel: 08 - 5537 8133