Kommun & skola

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Fysikum
  4. Samverkan
  5. Kommun & skola

Skolor

Prenumerera på vårt nyhetsbrev till lärare

Är du en lärare och vill få information om det vi organiserar på Fysikum, lämna här dina kontakter. Vi skickar ut bara några email per år.

Behandling av personuppgifter

För att kunna skicka information om evenemang som vi organiserar vid Fysikum, behöver vi lagra dina kontaktuppgifter. Kontaktuppgifterna används enbart för att skicka nyhetsbrev till dig, och hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

Genom att fylla i din e-postadress och klicka på "prenumerera" har du förstått och accepterar att Fysikum lagrar dina kontaktuppgifter för att skicka nyhetsbrev till dig.

Du kan uppdatera dina kontaktuppgifter eller avregistrera dig från nyhetsbrevet när som helst genom att klicka på länkarna som finns längst ner i varje nyhetsbrev.

 

E-postadress

Experiment med ljus

FysikShow

FysikShow är ett samverkansprojekt från Stockholms universitet med syftet att höja intresset för naturvetenskap och forskning. FysikShow kommer till skolor och deltar i olika evenemang som har anknytning till naturvetenskap.

Fysiktavlingen2016

Fysiktävling

I november varje år arrangerar vi en talangjaktliknande tävling i AlbaNova universitetscentrum. Elever från årskurs 5 och 6 i alla Stockholms grundskolor inbjuds att utföra demonstrationer med enkla medel som de själva förberett. Demonstrationer har i alla tider varit ett mycket bra redskap att förevisa och förklara fysikaliska fenomen och grundläggande principer i naturvetenskap för sig själv och andra.

 

HollywoodFysik

Hollywoodfysik

Hur långt flyger egentligen en människa när man blir skjuten? Sprängs man verkligen om man blir utsatt för rymdens vacuum? De och många andra frågor besvarar vi i vår Hollywoodfysikshow!

IYPT

Fysikum tränar gymnasielever i vetenskapligt tänkande

Förberedande forskningsläger för gymnasielever inför International Young Physicists Tournament

Lärarfortbildning

Lärarfortbildning

För lärare som vill uppdatera sina kunskaper erbjuder Fysikum en rad kurser, bl.a i fysik, elektronik, datateknik och internet-användning.

Plasma ball

Vetenskapens Hus

På AlbaNova universitetscentrum ligger Vetenskapen Hus som är ett vetenskapligt laboratorium riktat mot skolklasser, lärare och allmänheten. Syftet med verksamheten är att öka intresset för naturvetenskap och verka för samarbete mellan skola och högskola. Vid besök i laboratoriet får gruppen handledning av ämneslärare, studenter eller doktorander från KTH/Stockholms universitet i modernt utrustade lokaler. Vetenskapens Hus fungerar som en bred kontaktyta mellan skola/lärare och forskningsvärlden inom områdena bioteknik, miljöfysik, astronomi och modern fysik.

Kontaktpersoner för samverkan

Michael Odelius

PR-ansvarig
Tel: 08 5537 8713
e-post: odelius@fysik.su.se

Gunilla Häggström
Ansvarig för kommunikation
Tel: 08 - 5537 8733  
e-post: gunilla.haggstrom@fysik.su.se

Universitetet i sociala medierFysikum på Facebook Fysikum på Instagram Universitetet på Linkedin Fysikum på Twitter Fysikum på YouTube

play puff
Hitta till hos

Nationellt Resurscentrum för Fysik

Centrets huvuduppgift är att öka barns och ungdomars intresse för naturvetenskap i allmänhet och fysik i synnerhet. Lärare och elever i grund- och gymnasieskolan är den främsta målgruppen.

Svenska Fysikersamfundet

är en ideell för att främja fysikalisk forskning och tillämpningar. Samfundet är även till för att öka samverkan mellan fysiker och andra grupper i samhället som t.ex. massmedia och har en livaktig sektion för utbildning.

Stockholms universitets öppna föreläsningar

där universitetets forskning presenteras i populärvetenskaplig form. Ämnena är breda - stora och små, nationella och internatio- nella, bekanta eller helt nya. Ofta ingår även en frågestund som ger möjlighet till dialog mellan forskaren och åhörarna.

Kungliga vetenstkapsakademin, KVA.

Akademien anordnar många föreläsningar, symposier, vetenskapsdagar m.m. och de flesta är gratis och öppna för allmänheten.