Vad jobbar du med i dag?

Mikael Fremling - Foto privat
Mikael Fremling - Foto privat

Idag jobbar jag som forskare på Utrechts Universitet i Nederländerna. I min forskning studerar jag effekterna som uppstår när elektroner stängs in så att de endast kan röra sig i en eller två dimensioner. I mitt dagliga arbete använder jag mig av både analytiska och numeriska metoder för att bland annat bena ut vad som händer när elektronerna placeras i ett starkt magnetfält. Det finns starka indicier på att elektronerna då bildar en kvantvätska med många exotiska egenskaper, och det finns förhoppningar om att några av dessa egenskaper kan utnyttjas för att konstruera kvantdatorer.

Vilken utbildning gick du på Fysikum?

Jag gick den ”vanliga” Fysiklinjen och tog 2008 en magisterexamen i fysik. Under de två första åren gick jag forskargrenen, där man kunde läsa avancerade kurser parallellt med de vanliga, med på slutet gick jag tillbaka till normal studietakt. Efter att ha jobbat ett år som programmerare genomförde jag även mina forskarstudier inom teoretisk fysik på Fysikum och disputerade 2015.

Vad var det bästa med studietiden på Fysikum?

Det var många saker som var bra, så det är svårt att sätta fingret på vad som var  bäst. Det jag ofta tänker tillbaka på är den (för mig) utmärkta studiesociala miljön. Studenter på Fysiklinjen kan enkelt engagera sig i den ämnesspecifika studentorganisationen Quanta, samt i den större Naturvetenskapliga Föreningen (NF) och dess verksamhet vid universitetet. Jag valde att utnyttja detta fullt ut och var delaktig i studentspex, träffar med sällskapsspel, fysikaliska aftnar, studentfester och insparquesaktiviteter. Som resultat har jag också haft diverse förtroendeposter inom båda dess föreningar.

Har du några tips till blivande studenter?

Det är viktigt att finna en god balans mellan studierna och de studiesociala aktiviteterna. Jag rekommenderar varmt att man engagerar sig i till exempel Quanta eller Naturvetenskapliga Föreningen (NF). Genom dessa organisationer har jag inte bara fått många vänner för livet samt min fru, jag har också fått färdigheter som jag inte skulle kunnat får genom det reguljära Fysikprogrammet. Samtidigt är det lätt hänt att man sugs in i studentvärden och glömmer bort att man är vid universitetet för att studera.

På vilken sätt har din utbildning hjälpt dig i ditt nuvarande arbete?

Då jag arbetar som forskare inom fysik känner jag att min utbildning har varit ytterst relevant för mitt nuvarande arbete. Förutom ett bred allmänkompetens inom fysik är jag tacksam att Fysiklinjen innehöll ett antal kurser som täckte bland annat numerisk beräkningsteknik samt statistisk analys. Jag jobbar bland annat med simuleringar som använder sig av Monte Carlo metoder, och där har båda dessa färdigheter varit mycket matnyttiga.

Vilka förmågor har du utvecklat tack vare dina studier, som du anser vara viktiga i ditt arbete?

Framför allt har utbildningen gjort mig till en flexibel modellbyggare. Det har gett mig självförtroendet (och verktygen) att kunna sätta mig in i problemställningar som ligger utanför fysikområdet, men där matematiska modeller fortfarande är behjälpliga. Som exempel kan jag berätta om året precis efter min examen, då jag jobbade som utvecklare på ett finansbolag. Även om jag inte kunde det lokal programmeringsspråket kunde jag snabbt komma igång då min förståelse av algoritmer (vad ett program gör) inte är beroende av programspråket (hur det är skrivet). Jag sysslade mycket med att visualisera och förutspå belastningen på olika delar av företagets datorsystem, och där var mina kurser i statistik och experimentanalys väldigt användbara.