Foto privat. Fotografen: Ben San

 

Vad jobbar du med i dag?

Sedan i höstas arbetar jag som gymnasielärare på Marks Gymnasieskola i Skene, Marks Kommun, Västra Götaland.  Tidigare som gymnasielärare i Kungsbacka, Norrköping och Stockholm. Innan dess också som deltidsforskare/gästforskare på Fysikum.  Jag är ledamot i Riksidrottsförbundets Internationella Råd sedan 2017 som övervakar Sveriges intressen inom den internationella idrottsvärlden policy, etc.  Själv tillhör jag de ledande inom precisions fallskärmshoppning. Vårt lag har vunnit SM tre år i rad nu.

Vad var det bästa med studietiden på Fysikum?

Det var många saker bl a de möjligheter som  forskarutbildningen gav mig som personliga möten med världens toppforskare såväl på hemmaplan som på resor. Mitt forskningsfält behandlade informationsgeometrier av svarta håls termodynamik, då ett fält i mycket tidig utvecklingsfas. Detta gjorde att jag kom i kontakt med många forskare på konferenser, workshop och dylikt.  Det var många som önskade ha samarbetsprojekt med oss. Mycket bra var också att jag hade två handledare som gav mig en hel del visdom som jag har stor nytta av idag.

Har du några tips till blivande studenter?

Läs så många fysikkurser som möjligt. De kommer att  öppna dina ögon och utvidga ditt perspektiv. Om du vill doktorera gör det du drömmer om! Du kanske hamnar inom akedemin och blir professor eller ger du dig ut i du hela världen (eller Mars!).  Många f.d. fysikstudenter eller fysiker är idag världsledande inom olika sammanhang, t.ex. Elon Musk (SpaceX och Tesla), flera astronauter och så klart världens mäktigaste kvinna, förbundskanslern Angela Merkel av Förbundsrepubliken Tyskland.

På vilket sätt din utbildning har hjälpt dig i ditt nuvarande arbete?

När jag får frågor om vad som finns inuti svarta hål  kan jag prata hur länge som helst om det. Inspirerande för mina elever är också att jag har träffat många Nobelprisfysiker, astronauter som Christer Fugelsang och Samantha Cristoforetti (den astronauten från Europa som varit längst i rymden).  Forskarutbildningen underlättar mina kontakter när jag planerar studiebesök för mina elever. Vi har besökt SMHI, Forsmarks kärnkraftverk, MAX-lab, Onsala Observatorium och Fysikum förstås och träffat hjälten Christer Fugelsang. Jag var ledamot i Fysikums Doktorandsråd i tre år och det var en bra träning för mig inför föreningsarbete.  

Vilka förmågor har du utvecklat tack vare dina studier, som du anser vara viktiga i ditt arbete?

Utöver min analytiska förmåga har jag utvecklat min pedagogiska förmåga och att kunna tala inför en stor grupp människor.  Vidare har jag lärt mig mycket om s.k. interkulturell kommunikation eftersom fysikforskare behöver kunna kommunicera med hela världen.  På vissa konferenser hände det att jag kommunicerade och hade utbyte av idéer och information med forskarna från Europa, Indien, Sydafrika,  USA, Mexiko och Kina -- samtidigt. Och så klart att tänka kritiskt och strategiskt