Kari Hyll
Kari Hyll (foto privat)

Vad jobbar du med i dag?

Forskargruppen använder infraröd strålning satellitsensorer för global övervakning av bränder i skog och mark. Min forskning består dels av att uppskatta vilka rökgaser som bränderna släpper ut i atmosfären, och dels av att arbeta med infraröda kameror med olika våglängdsfilter. Kamerorna använder vi både för att bekräfta att satellitsensorerna mäter rätt, och för att kunna studera bränder och rökgaser på nära håll.

 

Vad var det bästa med studietiden på Fysikum?

Jag hade jättehärliga studiekamrater genom hela utbildningen. De sista åren var vi en mindre och tajt grupp som hade mycket roligt ihop. Vi fick god kontakt med forskarna och man kände sig välkommen på institutionen. Att få möjlighet att vara utbytesstudent (jag var ett år i Kanada) var också en fantastisk möjlighet.

Har du några tips till blivande studenter?

Utbildningen kommer göra dig mycket duktig på teori och programmering – därför vill jag råda till att inte glömma inte bort det tredje benet, nämligen det tekniska/experimentella. Att experimentera med lasrar och linsoptik, söka sig till ett Makerspace, eller prova på att göra ett Arduino-projekt ger värdefull erfarenhet och självförtroende.

Om du tillhör en grupp som traditionellt sett är underrepresenterad inom fysiken, hitta ett mentorskapsprogram och skaffa en mentor. Eller varför inte två. Du behövs inom fysiken och det finns folk som gärna vill stötta dig på resan.

På vilken sätt har din utbildning hjälpt dig i ditt nuvarande arbete

Att studera astronomi lärde mig att tänka ”våglängdsneutralt” - att arbeta med spektra och bilder från många olika ljusvåglängder, vilket har varit oerhört viktigt både inom mitt doktorandprojekt och mitt nuvarande forskningsprojekt, trots att inget av dem är inom astronomi. Utbildningen gav mig ett självförtroende i att arbeta med ljus, optik, och bilder, samt den fysik och matematik som hör till. Den gedigna träningen i att göra beräkningar i Matlab har också varit oerhört användbar. Att skriva ansökningar för observationstid gav bra erfarenhet av att skriva ansökningar över lag, och att åka och göra observationer med ett riktigt teleskop och sedan bearbeta den data som togs gav erfarenhet av att genomföra ett riktigt experiment från början till slut, och de utmaningar som kan behöva lösas på vägen.