Erik Westberg
Erik Westberg - foto privat

Vad jobbar du med i dag?

Jag har ett fantastiskt jobb på Ericsson där jag utvecklar nästa generations mobilsystem, 5G. 5G är planerat att lanseras globalt 2020 och kommer att möjliggöra uppkoppling av i stort sett allting, ifrån bilar, industrirobotar och drönare till fuktsensorer i jordbruksland, gatlyktor och personlig medicinsk utrustning. På Ericsson har jag en roll som chefsarkitekt för våra system med frihet att välja mina egna arbetsuppgifter, stort ansvar, komplex problemlösning och inte minst dagligt samarbete med ingenjörskollegor av världsklass. Arbetet är internationellt med en handfull resor till Kina, Japan och USA varje år och många internationella kontakter däremellan.

Vilken utbildning gick du på Fysikum?

Jag tog min grundexamen på Fysikum 1988 med inriktning mot fysik och doktorerade sedan på Fysikum inom teoretisk fysik med en avhandling som behandlade kvantfysik i tunna skikt med anknytning till kvanthalleffekten. Efter två års postdoc på MIT i Boston, USA återvände jag till Sverige 1996 och började på Ericsson hösten samma år.

Vad var det bästa med studietiden på Fysikum?

Först och främst gav fysikerlinjen en gedigen utbildning i fysik och är forskarförberedande. När jag läste hade jag ett starkt personligt intresse för teoretisk fysik och matematik. De relativt små undervisningsgrupperna, närheten till forskning och tillgängligheten till forskare och lärare bidrog till hög kvalitet på undervisningen. Under forskarutbildningen ändrades agendan från ämnesinlärande till skolning i komplex problemlösning. Den förmågan - att strukturera och adressera problem som ingen löst tidigare, och som i vissa fall inte gick att lösa – har haft enorm nytta av i min karriär, och gör att jag idag har ett av Sveriges roligaste jobb.

Har du några tips till blivande studenter?

Läs efter intresse utan alltför stort taktiserande inför yrkeslivet. Studera du det du är mest intresserad av så blir studierna roligare och resultatet bättre, och chanserna ökar att du får ett jobb du trivs med efter studierna. Bygg upp ett personligt nätverk under studietiden, tex genom att vara aktiv i kårarbete eller olika föreningar. Vill du doktorera så kommer en doktorsexamen att ge dig en stor fördel under resten av ditt yrkesliv. Den erfarenhet du får i forskarmetodik och problemlösning har ett högt marknadsvärde och öppnar också för tjänster som du annars inte kan söka. En Ph.D. ger en bra löneutveckling och hos oss på Ericsson innehas de flesta tyngre teknikpositionerna av doktorer.

På vilken sätt har din utbildning hjälpt dig i ditt nuvarande arbete?

Det som jag har haft absolut störst nytta av är träningen i logiskt tänkande och de verktyg jag fått med mig för att kunna hantera problem komplexa problem. Min utbildning startade med grundutbildning i fysik, sedan fortsatta jag med en forskarutbildning i teoretisk fysik följt av två års postdoc på MIT i Boston och allt detta innebar stegvis mer allt mer avancerad problemlösning tillsammans med fantastiska handledare och mentorer. Sedan har jag haft viss nytta av den grundläggande matematiken, klassisk elektromagnetism och förståelse för lösningar till vågekvationer men min erfarenhet är att när man kommer ut i näringslivet är det relativt enkelt att ta till sig den branchspeficika kunskapen.

Vilka förmågor har du utvecklat tack dina studier som du anser vara viktiga i ditt arbete

Logiskt och faktabaserat tänkande, förmågan att strukturera och lösa komplexa problem, en vana att se saker i ett större sammanhang och att kunna titta bortanför standardlösningar. Användbara metoder är tex förenklingar (skala bort det oväsentliga, hitta kärnan och själen i problemet), approximationer, förstå beroenden och konstruktion av vettiga diagram och grafer för att se själva strukturen i problemet.