Fysikums alumnverksamhet syftar till att främja utbyte mellan våra alumner (före detta studenter) och Fysikums övriga verksamhet. Det kan till exempel handla om alumnträffar och seminarier, mentorskapsprogram för nuvarande studenter med alumner som mentorer, studiebesök på arbetsplatser samt informationsspridning och nätverkande via LinkedIn och Stockholms universitets alumnnätverk

Forskardagar - alumn. Foto: Niklas Björling

Möt våra alumner

Undrar du vad din utbildning kan leda till efter studierna? Här kan du läsa om hur det har gått för våra alumner, det vill säga våra tidigare studenter.
Läs mer

 

Nyheter för alumner

Alumnteamet vid Studentavdelningen skickar ut ett nyhetsbrev till alla medlemmar i alumnnätverket fyra gånger per år på svenska och engelska.
Prenumerera på nyhetsbrevet

Vad kan du göra som alumn?

Arbetslivsanknytning är högt efterfrågad bland studenter inom det naturvetenskapliga området och inte minst bland Fysikums studenter. Och vad kan ge en bättre koppling till arbetslivet än kontakten med tidigare studenter, som har erfarenhet av att vara just fysiker på arbetsmarknaden? Hör av dig till oss om du vill ge våra studenter en inblick i denna värld!

Det finns många sätt för dig som alumn att engagera dig i vår verksamhet på ett ömsesidigt värdefullt sätt. Några exempel hittar du nedan, men du är självklart välkommen att lyfta egna idéer.

- Närvara vid alumnträffar och föredragskvällar på Fysikum! Vi träffar dig gärna för att få höra om dina erfarenheter av studier och arbete, och det är alltid roligt att se bekanta ansikten. För studenternas del är det värdefullt med förebilder och exempel på vad man kan jobba med efter examen.

- Besök Fysikum och berätta om ditt företag eller din karriär! De karriärseminarier vi då och då anordnar för studenterna är mycket populära och du som alumn är mycket välkommen att bidra. Du behöver inte ha en extraordinär karriär eller ens arbeta med fysik - att visa på den mångsidighet som finns och att man kan använda det man lärt sig på olika sätt är minst lika viktigt.

- Bjud in studenter för studiebesök på din arbetsplats! Vi vill du visa på ett mer konkret sätt hur din jobbvardag ser ut är detta ett spännande och uppskattat alternativ.

- Ta emot exjobbare på din arbetsplats! Att skriva sitt examensarbete på ett företag är fortfarande ovanligt bland våra studenter men efterfrågas i allt högre utsträckning. Tror du att det kan finnas lämpliga projekt att utarbeta tillsammans med någon av våra forskare - hör av dig till oss.

Bli medlem i nätverket

Stockholms universitets alumnnätverk är öppet för alla som läst minst en kurs på Stockholms universitet. Registrera dig till alumnnätverket här