År 1

Klassisk fysik, 30 hp, FK3014
Matematik för naturvetenskaper I, 15 hp, MM2002
Matematik för naturvetenskaper II, 15 hp, MM4001

År 2

Programmering, numeriska metoder och statistik för fysiker, 15 hp, FK4026
Matematik II - Analys, del A, 7,5 hp, MM5010
Matematik II - Analys, del B, 7,5 hp, MM5011
Matematik II - Linjär algebra, 7,5 hp, MM5012
Elektromagnetism och vågor, 7,5 hp, FK5019
Experimentell fysik, 7,5 hp, FK5021
Kvantmekanik, 7,5 hp, FK5020

År 3 – studiegång fysik

Atom- och molekylfysik, 7,5 hp, FK5023
Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi, 7,5 hp, FK5024
Statistisk mekanik och kondenserad materia, 7,5 hp, FK5025
Projekt inom experimentell modern fysik, 7,5 hp, FK5026
Avancerad kvantmekanik, 7,5 hp, FK5027
Valfri kurs, 7,5 hp
Fysik, självständigt arbete, 15 hp, FK6002
(Se "Examensarbeten".)

År 3 – studiegång ämneslärarutbildning

Atom- och molekylfysik, 7,5 hp, FK5023
Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi, 7,5 hp, FK5024
Statistisk mekanik och kondenserad materia, 7,5 hp, FK5025
Projekt inom experimentell modern fysik, 7,5 hp, FK5026
Väder, klimat, energi och samhälle, 7,5, MO5000
Valfri kurs i fysik eller fysikdidaktik, 7,5 hp
Fysik, självständigt arbete, 15 hp, FK6002
(Se "Examensarbeten".)

Tidigare inriktningar

Kandidatprogrammet i fysik har tidigare haft tre inriktningar, Fysik, Miljövetenskap och Biofysik. Fysikinriktningen var identisk med dagens program. Studenterna på de andra inriktningarna läste under tredje året följande kurser:

År 3 - inriktning biofysik

Atom- och molekylfysik, 7,5 hp, FK5023
Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi, 7,5 hp, FK5024
Molekylära livsvetenskaper, 7,5 hp, KB2001
Biofysik, självständigt arbete, 22,5 hp
Valfria kurser, 15 hp

År 3 - inriktning miljövetenskap

Aerosolfysik 7,5 hp, MI4004
Aerosolkemi, 7,5 hp, MI4005
Miljöfysik, 15 hp, MI4009
Miljövetenskap för naturvetare, 7,5 hp, MI4007
Miljövetenskaplig kommunikation, 7,5 hp, MI4008
Tillämpad miljövetenskap, självständigt arbete, 15 hp, MI6001