Varför fysik?

Fysik är förankrat i verkligheten genom observationer och kontrollerade experiment. Det är i nya experiment som nya fenomen kan upptäckas och nya teorier kan bekräftas. Inom det här masterprogrammet kommer du få träning i att planera, utföra och analysera avancerade experiment. Inom fysiken är konsten att identifiera och bygga upp kritiska och alltmer känsliga experiment, som testar teorier och som ger möjlighet till oväntade upptäckter, avgörande. Masterprogrammet i fysik ger också möjligheter att fördjupa dig i en eller flera fysikområden nära frontlinjeforskning.

Programmets innehåll

Programmet omfattar två års heltidsstudier (120 högskolepoäng). Det avslutas med ett examensarbete motsvarande 30, 45 eller 60 högskolepoäng. Masterprogrammet utgör en mycket god förberedelse för fortsatta forskarstudier inom experimentell fysik. Vid Stockholms universitet bedrivs forskning inom de flesta grenarna av den moderna fysiken:

  • Atomfysik
  • Elementarpartikelfysik
  • Instrumenteringsfysik
  • Kemisk fysik
  • Kondenserad materia och kvantoptik
  • Kosmologi, astropartikelfysik
  • Kärnfysik
  • Medicinsk strålningsfysik

Alla lärare är också engagerade forskare. En mångfald av projekt involverar forskare från institutionen: partikelfysik vid ATLAS, antiväte vid ALPHA och GBAR på CERN, växelverkningar mellan joner med DESIREE Ion Ring i Stockholm (atom- och molekylfysik), neutrino astrofysik med IceCube vid sydpolen (astropartikelfysik), FAIR i Darmstadt (atom- och kärnfysik), Free Electron Laser XFEL i Hamburg (molekylfysik), kontroll av fusion plasma vid ITER (instrumenteringsfysik), Astrokemi, ultrasnabb laser spektroskopi, vatten under extrema förhållanden (kemisk fysik), astropartikelfysik och kosmologi med Xenon experimentet, cosmic microwave background och studier av supernovor, mm.

Som masterstudent får du möjlighet att utföra ett masterprojekt inom en av forskargrupperna med en av dessa projekt. Detaljer om forskningsavdelningar finns under Forskningsområden

Examensarbetet ger dig också en gedigen erfarenhet av hur ett projekt planeras, utförs och rapporteras skriftligt och muntligt.

Mer information om kurserna på programmet finns här.

Tillträdeskrav

För att vara behörig till masterprogrammet i fysik krävs att du har en kandidatexamen i fysik eller motsvarande. Du behöver också kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Arbetsmarknad

Programmet utgör en utmärkt förberedelse för avancerat utvecklingsarbete inom industrin och för arbete inom offentlig sektor.